DSSS k tématu Stav demokracie v ČR

Státem přehlížené prorůstání politiky a ekonomiky podkopává demokracii a důvěru občanů v systém. Hrozí oligarchizace politického systému

V ČR máme sice parlamentní systém, lidé mohou volit do zastupitelských a zákonodárných orgánů, ale k dokonalé demokracie má republika ještě daleko. Jak se dá hovořit o demokracii, když díky členství v EU a NATO nemůžeme svobodně rozhodovat o své politice domácí a zahraničí. Pravidla EU nesmí být nadřazena rozhodnutím národního parlamentu. O svých záležitostech si musíme rozhodovat doma! Prakticky nefunkční a neúčinný zákon o referendu ukazuje, že občan je zbaven svých demokratických práv přímo rozhodovat o věcech veřejných. Jestliže státní orgány uvažují o omezení sociálních sítí, vyhrožují trestním postihem pro ty, kdo nesouhlasí s přijímáním imigrantů či jsou občané pro své politické názory propouštěni z práce, tak nemůžeme hovořit o demokracii. Nekontrolované a státem přehlížené prorůstání politiky a ekonomiky podkopává fungování demokracie a důvěru občanů ve státní systém. Hrozí oligarchizace politického systému a tím oslabení účinné moci parlamentního systému.