DSSS k tématu Školství, sport, věda a mládež

Školství musí vychovávat k vlastenectví a úctě k národním tradicím a kulturním hodnotám. České školy musí vychovávat české děti!

DSSS požaduje komplexní národní reformu českého školství. Vytvoření výhodných podmínek pro studium sociálně slabších studentů. Vzdělanost národa je obrazem jeho kvalit a zároveň jeho budoucností. České školství musí vychovávat k vlastenectví a úctě k národním tradicím a kulturním hodnotám. Základním pilířem školství musí být školy státní, hrazené z veřejného rozpočtu. Soukromé školy jsou hrazeny pouze ze zdrojů jejich zřizovatelů. Ve školách základního typu je zapotřebí postupně odbourávat systém liberální výchovy a žáky naopak vést k úctě k autoritě, sebeovládání a kamarádství.

Dát mládeži smysl života. Na vlastní sebezdokonalování musí být nahlíženo nejen jako na zdokonalování sebe sama v rámci vlastního života, ale také jako na vytváření silného článku naší společnosti.

Zvýšení finanční podpory na výzkum a zvýšení ohodnocení vědců a tím zamezit jejich odchodu do ciziny.