ČSSD k tématu Zemědělství a životní prostředí

Podpoříme tuzemské výrobce potravin a zemědělce. Zvýšíme kontrolu kvality potravin a zpřísníme postihy za porušení předpisů

Jsme si vědomi toho, že místní potraviny jsou kvalitnější, čerstvější a zdravější i díky tomu, že se dostanou rychleji na stůl, a proto chceme maximálně podpořit tuzemské výrobce potravin a zemědělce.

Zvýšíme ochranu kvalitní domácí zemědělské a potravinářské produkce – zejména organických potravin a biopotravin – proti dovozům nekvalitních potravin ze zahraničí. Tím zvýšíme také potravinovou soběstačnost ČR v základních a tradičních zemědělských produktech.

Zajistíme stejné postavení místních dodavatelů, jako je tomu v západních zemích, ale třeba i v Polsku nebo Maďarsku. Dovozové zboží musí být pouze doplňkem, zpestřením nabídky, a ne náhražkou a likvidátorem domácí produkce.

V ochraně životního prostředí sice Česká republika urazila velký kus cesty, přesto ale současný stav ovzduší není ideální a může se necitlivými změnami v hospodářství a energetice dál zhoršovat. Stojíme proto za myšlenkou, aby zákon stanovil postupné snižování závislosti České republiky na fosilních palivech.