ČSSD k tématu Státní finance

Chceme spravedlivý daňový systém, který bude pomáhat především pracujícím lidem a malým podnikatelům, nikoli velkým korporacím

Z růstu naší ekonomiky mají prospěch hlavně velké firmy a vlastníci velkých majetků. Může za to stávající daňový systém, zejména kvůli změnám, které prosadila pravice po roce 2006. Naprostou většinu veřejných služeb tak dnes ze svých daní financují běžní zaměstnanci – více než 85 % zdrojů do nich dnes přináší zdanění práce a spotřeby.

Od vlastníků velkých majetků přichází do našeho školství, zdravotnictví, sociálních a jiných služeb neúměrně málo. Přitom z veřejných služeb nebo z důchodového systému mají prospěch všichni, včetně nejbohatších.

Chceme spravedlivější daňové rozložení. Stovky miliard ročně od nás utíkají do zahraničí prostřednictvím bank a nadnárodních korporací. To se musí změnit. Budeme proto prosazovat zavedení bankovní daně nebo progresivní zdanění právnických osob. Z toho by těžily hlavně malé a střední podniky, více by naopak zaplatily velké korporace.

Navrhujeme také progresivní zdanění fyzických osob, díky kterému by daně klesly 98 % ekonomicky aktivních lidí.