ČSSD k tématu Spravedlnost a stav justice

Prosadíme teritorialitu exekutorů pro všechny druhy dluhů. Prosadíme oddlužení podmíněné výhradně tříletou poctivou snahou dlužníka uhradit co nejvíce z dluhů.

Nejlepší spor je takový spor, který vůbec nevznikne a není nutno jej řešit. S ohledem na přetíženost soudů podporujeme činnost mediátorů, kteří spory pomohou vyřešit ještě v předsoudní fázi.

Rozvodové řízení je pro většinu lidí velmi stresující a bolestnou záležitostí. To vše ještě umocňuje povinnost účasti u rozvodového soudu, a to i v případě, že jsou manželé schopni se dohodnout o dětech i o rozvodu samotném. Navrhujeme proto, aby v případě, že jsou manželé schopni uzavřít dohodu o dětech, majetku a bydlení, bylo manželství rozvedeno v řízení před notářem.

Stanovíme pásma pro určování výživného jak pro rozvodové řízení, tak i pro následující období po rozvodu manželství.

Podporujeme používání alternativních trestů. Trest veřejně prospěšných prací má v řadě případů větší výchovný účinek než nepodmíněný trest odnětí svobody.

Připustíme vyšetření na detektoru lži jako důkaz v trestním řízení. Jednoznačné a jasné zákonné připuštění vyšetření na detektoru lži může pomoci v práci Policie České republiky i soudů.