APB k tématu Zdravotnictví

Umožníme konkurenci ve zdravotnictví.

Umožníme konkurenci a zajistíme plnohodnotnou zdravotní péči na celém území ČR. Připravíme krizové plány a infrastrukturu. Současnou zdravotní daň převedeme na skutečné pojištění, ve kterém si pojišťovny budou konkurovat. Zavedeme možnost doplatku na nadstandardní materiál nebo léčbu tak, aby doplatek pokrýval jen rozdíl nad standardní úhradou. Změnou úhradových vyhlášek zabezpečíme vyšší míru prevence chorob a dostatek lékařů i v příhraničních oblastech. Nastavíme jednoduché standardy pro vykazování zdravotní péče s legálními příplatky lékařům za nadstandartní zdravotní péči. Zavedeme systém zvýhodnění (bonus) pro pojištěnce, kteří dbají o své zdraví, a příplatku (malus) pro ty, kteří zdravotní péči svévolně maří. Zavedeme vysoký stupeň solidarity pro výjimečné choroby především u pediatrických pacientů na financování mimořádných zákroků a léčby. Umožníme komerčním pojišťovnám možnost připojištění občanů pro výkon nadstandardní péče v oblasti služeb i nadstandardních zákroků. Navrhneme změny legislativy tak, aby zákonné vyhlášení nouzového stavu umožňovalo zavádět, kontrolovat a penalizovat účinná protiepidemická opatření a současně aby nemohlo dojít k jejich zneužívání.