ANO k tématu Státní finance

Klíčové pro nás bude oživení ekonomiky po covidu-19. Pomoc státu zamezila krachům a propouštění. I nadále budeme hájit nízké daně a nepřipustíme jejich zvýšení.

Budeme prosazovat udržitelnost veřejných financí, snižovat schodek a zadlužení státního rozpočtu vůči HDP.

Nechceme zvyšovat daně, ale naopak pokračovat ve zjednodušení daní a důsledné redukci daňových výjimek.

Budeme pokračovat v úsporách na provozu státu. Zejména důslednou digitalizací a odstraněním zbytečné byrokracie zásadně snížíme počet úřednických míst.

Zvýšíme hranici pro povinnou registraci k plátcovství DPH z 1 milionu na 2 miliony korun ročního obratu.

Rozšíříme portál MOJE daně, ve kterém navážeme na úspěšný projekt paušální daně, tedy daně a pojištění budou na jednom místě a pro všechny.

Budeme nadále podporovat, aby státní dluhopisy mohli držet občané, nejenom zahraniční banky.

Dokázali jsme zabránit daňové optimalizaci a daňovým únikům u nadnárodních společností a budeme v tom důsledně pokračovat.

Vytvoříme národní rozvojovou banku na podporu českých podnikatelů i pro případ další krize.

V rámci nakládání s majetkem státu budeme důsledně postupovat jako řádný hospodář, který chrání strategické zájmy státu. Zlepšíme výběr manažerů a členů dozorčích rad ve státních firmách. Nedopustíme drancování státního majetku ani jakoukoli privatizaci strategických společností.