Žijí na Moravě potomci Cyrila a Metoděje? Hledají se dobrovolníci pro testy DNA

Archeologové zahajují na Uherskohradišťsku unikátní výzkum, který má zjistit, zda v oblasti žijí potomci lidí z dob Velké Moravy, tedy věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Výzkum organizuje Moravské zemské muzeum, konkrétně jeho Centrum slovanské archeologie v Uherském Hradišti. Vzorky DNA současných lidí chtějí porovnat s kosterními pozůstatky. Odborníci vybrali i některá příjmení, o kterých se traduje, že sahají do minulosti: např. Raštica, Omelka, Bobčík nebo Hvožďa.

Cílem vědeckého výzkumu je srovnání DNA, tedy nositele genetických informací, získaných analýzami kosterních ostatků pocházejících z raně středověkého pohřebiště na výšině sv. Metoděje v Uherském Hradišti - Sadech a lidí žijících v současnosti ve vybraných městech a obcích Uherskohradišťska.

„Dnešní města Uherské Hradiště a Staré Město skrývají pod zemí jedno z nejvýznamnějších center Velkomoravské říše, které se v 9. století pravděpodobně jmenovalo Veligrad," vysvětluje archeolog Luděk Galuška.

„Jedná se především o muže - nositele příjmení, o němž se v obci traduje, že svým původem sahá hluboko do minulosti, například Raštica po knížeti Rastislavovi, a zvláště o ty, kteří mohou svůj rodokmen doložit i konkrétními záznamy: rody sahající do 17. století jako například Dřínka, Hrabec, Hrubý, Zajíček, Jurásek a tak dále," dodává náměstkyně ředitele muzea Eva Pánková Pánková.

Vzorky od dobrovolníků chtějí archeologové porovnat s kosterními pozůstatky (zdroj: ČT24)

Dobrovolníkům ochotným zapojit se do průzkumu odborníci odeberou sliny ke genetickému výzkumu. Muzeum těmto lidem zaručuje anonymitu. „Výsledná informace, tedy zda dávní předchůdci účastníků výzkumu žili v době Velké Moravy a raného českého státu, tedy v 9. až 12. století, a mohli se teoreticky setkat s věrozvěsty Cyrilem a Metodějem, bude všem zúčastněným poskytnuta zdarma,“ dodala Pánková.

Odběry vzorků slin dobrovolných dárců provede specialistka v prostorách Centra slovanské archeologie v Uherském Hradišti, a to v pondělí 7. prosince od 13:00 do 18:00, ve středu 9. prosince od 08:00 do 13:00 a v sobotu 12. prosince od 09:00 do 16:00.