Zfušovaná oprava nástupiště. Nevidomým do cesty v Brně postavili lavičky a koše

Nově opravený nástupní ostrůvek před brněnským Hlavním nádražím, který využívají tisíce cestujících denně, není bezpečný pro lidi se zrakovým postižením. Červená vodicí linie, která by jim měla pohyb po nástupišti ulehčit, je totiž přerušovaná a jsou na ní překážky, jako jsou lavičky nebo koše. Dopravní podnik ho proto musí předělat.

Rekonstrukce nástupišť před nádražím přitom skončila v polovině srpna a dopravní podnik vyšla na 5 milionů korun. 

Josef Konečný se bez bílé hole neobejde. Na nový povrch třech nástupních ostrůvků se těšil. Nejčastěji využívá právě ten prostřední. Na něm ale právě v místech, kde vede vodicí linie, nechal dopravní podnik postavit lavičky a koše. Na části ostrůvku chybí vodicí linie úplně.  

Pro nevidomé je to nebezpečné

Podle Josefa Konečného tak nevidomí musí hledat jinou trasu a dostávají se tak až do blízkosti projiždějících tramvají. „Vodicí linie by mě přitom měla spolehlivě převést přes celý prostor nástupiště,“ řekl Konečný.

Nepovedená oprava nástupiště před nádražím (zdroj: ČT24)

Dopravní podnik pochybení odmítá. „Dopravní podnik města Brna se při předláždění tohoto nástupiště řídil platnou metodikou a technickým řešením,“ řekla mluvčí Barbora Lukšová.

Ve vyhlášce o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb je přitom uvedeno, že by v trase vodicí linie žádné předměty být neměly. „Vodicí linie je součást prostředí nebo stavby sloužící k orientaci nevidomých a slabozrakých osob při pohybu v interiéru i exteriéru. Do průchozího prostoru podél vodicí linie se neumisťují žádné předměty.“

Podle místostarostky radnice Brna-střed Jasny Flamíkové  měl dopravní podnik návrh oprav nástupiště konzultovat s odborníky na bezbariérovost. Poradní sbor pro bariéry Rady města Brna přitom na dopravní podnik i městskou část Brno-střed skutečně návrh řešení poslal. „Zřejmě to řešení nedošlo k té osobě, která řešila návrh,“ uvedla Milena Antonovičová, konzultantka sboru.

Dopravní podnik nástupiště předláždí

Dopravní podnik plánuje vodicí linii předláždit, pak už by měla vést správným místem. Za napravení chyby zaplatí 45 tisíc korun. Červená dlažba by měla být hotova do konce září.

Prostor před nádražím patří v Brně k nejkritizovanějším místům kvůli špíně, nepřehlednosti a bezdomovcům. Už loni na podzim radnice obvodu Brno-střed rozhodla, že nechá přednádraží pravidelně a intenzivně čistit a že se také předláždí ostrůvky, na nichž byl starý asfalt.

Dopravní podnik proto nechal instalovat novou dlažbu, která má i ochranné prvky proti znečištění.

Hendikepovaní se s problémy potýkají i na jiných místech. Po rekonstrukci mostu přes Horovu ulici dělníci upravili i přilehlé parkoviště. Vozíčkáři se z něj ale nemohou dostat – chybí snížený obrubník. Parkoviště leží přímo proti žabovřeské radnici.