Vypouštění orlů skalních v Beskydech

Bartošovice (Ostrava) - Na české nebe se postupně začíná vracet orel skalní – tři opeřence se v horách pokusili vypustit ochránci přírody. Do té doby byly od 19. července tři orlí slečny – Hanka, Filoména a Gabča – ukryté na tajném místě. Ochránci se 15. srpna pokusili tyto tři samice vzácného druhu ptáka vypustit v Moravskoslezských Beskydech, v rámci projektu Návrat orla skalního do Moravskoslezských Beskyd.

Vedoucí Stanice pro záchranu živočichů v Bartošovicích Petr Orel zmínil, že záměrem pro letošní rok bylo vypustit čtyři mláďata orla skalního: „ Bohužel jsme ale měli dva samce, kteří trpěli poměrně vážným onemocněním, respektive poraněním.“ Celý projekt by měl trvat pět let. Ochranáři mají v úmyslu převézt čtyři mláďata ze Slovenska, která se aklimatizují ve voliéře a následně budou vypuštěna do volné přírody – stejně jako v případě tří orlích samiček.

Podle slov vedoucího Správy CHKO Beskydy Františka Jaskuly je vypouštění orlů již víceletým projektem: „Orly vypouštíme teprve podruhé. Při loňském úspěšném vypouštění od nás vzlétli čtyři orli a jsme rádi, že se dožili dnešních dnů.“

Na celém financování projektu, jehož náklady se odhadují na dva a půl milionu korun, se převážně podílí Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy a ostravská zoologická zahrada. Její ředitel Petr Holas upřesnil, jakým způsobem spolupráce probíhá: „Jakožto licencovaná zoologická zahrada máme možnost se pokoušet žádat o peníze, které jsou pro stanici v Batošovicích - potažmo pro Český svaz ochránců přírody – nedosažitelné.“

Zhruba po hodinovém čekání z voliéry vzlétla orlice Hanka. Ostatní ale doufají, že si to Filoména a Gabča ke konci dne ještě rozmyslí.