Ve věži olomoucké radnice je opět schránka s odkazem předků. Přibylo do ní 5000 korun

Do rekonstruované věžičky olomoucké radnice se v první polovině dubna vrátil tubus s archivními materiály. Schránka ve střešní konstrukci nad olomouckým orlojem obsahovala archiválie starší než tři století.

Původní kovový tubus doplnili zástupci města dvěma, do nichž vložili aktuální dokumenty a pamětní mince. Mosazná schránka byla do pozlacené makovice pod korouhvičkou umístěna při opravě střechy v roce 1962. Objevit se ji podařilo loni na podzim při opravě věžičky.

První schránka obsahuje původní historické listiny, které prozkoumali a zdokumentovali olomoučtí archiváři. Ve druhé najdou její objevitelé odkaz na 21. století.

V tubusu je i bankovka v hodnotě 5000 korun, je tam i celá řada dokumentů včetně medaile připomínající zapsání Sloupu Nejsvětější Trojice do památek UNESCO, svatořečení Jana Sarkandra či medaile s vlastnoručním podpisem olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera.
Antonín Staněk

Tubus obsahuje rovněž statistické údaje o městě a přehled událostí od 60. let minulého století do dneška. Do třetího kovového pouzdra zástupci města vložili dokumenty a fotografie týkající se rekonstrukce radniční střechy a věžiček.

Originály uložili historici do bezpečí

Zaprášený tubus nalezli stavbaři loni v září při rekonstrukci 13 věžiček a ozdobných vikýřů na severní straně střechy radnice, která navazuje na celkovou opravu střechy a krovů. Obsahoval vzácné archiválie, z nichž nejstarší se datují rokem 1704 a nejmladší pocházejí z 60. let minulého století.

„Část těchto dokumentů si ponechal památkový ústav s tím, že budou konzervovány a uloženy. Místo nich se do tubusu vrátily téměř nerozpoznatelné faksimile,“ řekl primátor.

Náročná rekonstrukce střechy začala loni v lednu a bude stát zhruba 24 milionů korun. V následujících letech má být opravena i fasáda radnice.

Nejpamátnější radnice v zemi

Historici považují olomouckou radnici za druhou nejpamátnější v českých zemích, hned po pražské Staroměstské radnici. Její základní kámen byl na Horním náměstí položen už roku 1378. Interiérové úpravy budovy radnice pocházejí z dílny přednosty tehdejšího městského stavebního úřadu Maxe Kresse, exteriérové úpravy dělal vídeňský architekt Georg Berger.

Fasádu doplnily novogotické detaily a byla provedena nová malířská výzdoba s výjevy z historie Olomouce. Dominantou radnice je věž vysoká 75 metrů. Součástí budovy radnice je orloj.

Oprava olomoucké radnice (zdroj: ČT24)