Ve Frýdku-Místku otevřeli speciální "multismyslovou" místnost. Léčí nejen zrakově postižené

Novou multisenzorickou místnost, která je určena pro osoby se zrakovým i kombinovaným postižením, mají ve Frýdku-Místku. Vhodná je jak pro děti, tak i pro dospělé. Podobných míst, která jsou známá také jako „snoezelenová“, je v celé České republice několik desítek. „Podle odborníků je to ale málo,“ zjistila redaktorka České televize Jana Doleželová.

Podle statistik totiž trpí každý desátý Čech nějakým druhem postižení. Například v zemích jako Holansko, Německo či Velká Británie jsou takové prostory samozřejmou součástí každé sociální či pedagogické služby.

Problémem jsou ale finance. Jedna taková místnost stojí přibližně půl milionu korun. Nejdražší jsou speciální pomůcky, které rozvíjí všechny smysly klientů. Některé například stimulují zrak a „vyvolávají impulzy směřující do mozku, abychom ho donutili pracovat,“ sdělila terapeutka Lenka Platošová.

Terapie má přitom několik fází a typicky probíhá jednou týdně. „Pacienta (a jeho smysly) nesmíme přesytit,“ dodala s tím, že jinak by se mohly objevit nežádoucí účinky, například epilepsie.

Multismyslová místnost

Terapeutická místnost ve Frýdku-Místku je speciálně určená právě pro ty klienty, kteří mají problém se zrakem nebo ještě další postižení. V místnosti se používají speciální efekty jak světelné, zvukové nebo také vibrační, které rozvíjejí prostorovou orientaci, představivost a jemnou i hrubou motoriku. „Důležitý je ovšem individuální přístup,“ sdělila Jana Doleželová. Kromě práce a rozvojových aktivit je tato místnost určená i pro terapii a relaxaci.

Podobnou najdeme také v nedalekých Klimkovicích. Ve zdejším sanatoriu se v multisenzorické místnosti léčí děti. „Vytvářeno je zde interaktivní prostředí, které připomíná krajinu zázraků a dětem nabízí nevšední zážitky. Dítě navíc není jen pouze přihlížejícím, ale může dění kolem samo ovlivnit,“ uvádějí její provozovatelé.

  • Snoezelen je speciální místnost určená k poskytnutí pozitivně naladěného prostředí, které může mít funkci relaxační, poznávací a interakční. Snoezelen nabízí poznání odlišných senzorických zkušeností, atmosféru vzájemné důvěry a bezstarostného uvolnění. Cílem tohoto stimulačního a relaxačního prostředí je umožnit konkrétnímu jedinci autentický zážitek a uspokojit jeho individuální potřeby.
  • Pojem „snoezelen“ vznikl v Holandsku složením dvou slov „snuffelen“ a „doezelen“, což lze volně přeložit jako čmuchat (výraz poukazuje na smyslový aspekt terapeutického postupu) a podřimovat (pojem vystihuje stav blaha, klidu a relaxace). Snoezelen můžeme chápat jako snahu o vytvoření atmosféry uvolnění, kde je umožněno projevit optimálním způsobem smyslové stimulace.
  • Zdroj: FAJMONOVÁ J.; CHOVANCOVÁ M. - Možnosti využití snoezelenu při práci s žáky v ZŠ speciální

Takzvané „snoezelen“ místnosti se začaly v zařízeních v České republice objevovat již v devadesátých letech 20. století. První z nich na akademické půdě vznikla na půdě Masarykovy univerzity v Brně na katedře speciální pedagogiky.