V Opařanech proběhl seminář o duševním zdraví dětí

Tábor - Do Dětské psychiatrické léčebny v Opařanech se sjelo čtyřicet odborníků na dětskou a dorostovou psychiatrii. Zařízení si připomíná sto dvacáté výročí svého vzniku, středem zájmů odborníků však byly statistické údaje, hovořící o duševním zdraví dětí a mládeže. Ty hovoří jasně v neprospěch vžité představy, že se případy některých nemocí duše týkají jen mizivého procenta dětské populace.

Odborníci na dorostovou psychiatrii říkají, že podle jimi vyhodnocených údajů potřebuje až patnáct procent dětí a mladých lidí ve věku od tří do osmnácti let psychiatrickou péči. Další údaje uvádějí, že děti ve věku šesti až sedmi let, které trpí depresemi, tvoří celých osm procent. Jaké mohou být příčiny špatného psychického stavu u tak mladých lidí? „Příčiny těchto poruch jsou často nejen psychologické, ale velmi často také biologické,“ vysvětluje Ivo Paclt z Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Karlovy univerzity v Praze.

Mezi nejčastější poruchy, se kterými přichází většina psychiatrů do kontaktu, patří agresivita. Zaměstnanci Dětské psychiatrické léčebny v Opařanech mají s projevy této poruchy bohaté zkušenosti, neboť poruchami s agresivními projevy zde trpí více než polovina pacientů. Podle slov staniční sestry Olgy Faladové dochází k agresivnímu chování především při nástupu nových pacientů, které příchod do nového prostředí může učinit labilnějšími.

Odborníci se shodují na tom, že zdravotní pojišťovny práci pedopsychiatrů podhodnocují. „Všechny pojišťovny dávají úhrady asi o dvacet pět až třicet procent nižší, než jsou reálné částky,“ zdůrazňuje František Čihák z Psychiatrické léčebny Havlíčkův Brod. Podle Ivo Paclta se právě z těchto důvodů nemůže většina pedopsychiatrů této problematice věnovat. Nedostatek financí se v Opařanech projevuje i v nedostatku kvalifikovaných zdravotníků. Vedení zařízení říká, že na vině je vyhláška ministerstva zdravotnictví.

„Jedná se totiž o tabulku, jejíž použití je univerzální a našemu zaměření příliš nevyhovuje,“ objasňuje chybnost vyhlášky ředitelka opařanského zařízení Iva Hodková. V celé republice funguje čtrnáct klinik, které se věnují dětské psychiatrii. Pouze tři z nich jsou samostatné dětské psychiatrické léčebny. Ta v Opařanech je se svojí kapacitou sto osmdesáti lůžek největší.