Univerzita J. E. Purkyně zbourá historicky cennou budovu

Ústí nad Labem - Univerzita J. E. Purkyně zbourá vzdor přání historiků a architektů budovu bývalé městské porodnice a chirurgie. Vedení trvá na tom, že areál staré nemocnice získala škola za účelem vzniku univerzitního kampu a peníze od státu zas na co nejúčelnější využití, nikoli na záchranu památek.

Co z cenných budov v Ústí nad Labem nezničilo bombardování na konci druhé světové války, dokonaly plošné demolice v minulém století. Teď má zmizet druhý ze dvou nejcennějších pavilonů bývalé nemocnice - stavba, která podle znalců předběhla dobu. „Když se zboří, tak zase město přijde o nějaký kus historie,“ tvrdí architekt Matěj Páral.

„Demolice této budovy nám byla doporučena ze strany ministerstva, protože konstrukčně nevyhovuje potřebám vysoké školy,“ zdůraznila univerzitní kvestorka Jana Janáková. Vedení školy se hájí i tím, že na stavbu dostalo necelých šest set milionů korun, což by však na rekonstrukci nestačilo. A peníze prý i nakonec byly hlavním důvodem k rozhodnutí.

Reportáž Jana Stuchlíka (zdroj: ČT24)

„To, že máme nějaké vyšší hodnoty, to se nebere v potaz,“ oponuje historik Martin Krsek a jeho kolega Václav Houfek se přidává s politováním skutečnosti, že touto cestou chce jít i ústecká univerzita. Její představitelé slibují, že nová budova nebude jen lepší panelák, ale má zachovat původní půdorys a musí vypadat tak, aby se za ni Ústečtí nestyděli.