Tuneláři prorazili metro mezi Vypichem a Motolem

Praha - Stavbaři dnes dokončili ražbu další části metra A mezi budoucí stanicí Motol a Vypichem. Proražena je tak více než polovina délky tunelu. Prodloužení trasy metra A, které Prahu vyjde na zhruba 19 miliard korun, by mělo být dokončeno v roce 2014.

Proražení 750 metrů dlouhého úseku mezi Motolem a Vypichem v hloubce zhruba 15 metrů trvalo tunelářům téměř celý rok. Podle mluvčího společnosti Hochtief CZ Michala Taliána byla rychlost ražby přibližně 2,5 metru za den. „Teď jsme na konci trasy V A, tzn. jsme zhruba 300 metrů od motolské stanice,“ uvedl stavbyvedoucí Martin Beneš. Součástí nově vzniklého tunelu je i 400 metrů dlouhá část pro otáčení vagonů metra. „Nyní budeme pracovat už přímo na dalším hloubení stanice metra Motol,“  uvedl Talián.

Nyní se razí na Červený vrch

Metro A bude prodlouženo z Dejvické až do Motola. Jinou metodou pracují dva razicí štíty pojmenované Tonda a Adéla, které razí tunely od Vypichu směrem do Dejvic. Hotové jsou tunelovací práce mezi Vypichem a budoucí stanicí Veleslavín. Štíty nyní razí tunel směrem do stanice Červený vrch. Poté bude zbývat ještě prorazit trasu ke stanici Dejvická. Podle dřívějších informací plánuje město dokončení ražby na konec roku.

Metrostav použije pro ražbu tunelu metra nový štít.
Zdroj: ČT24

Dnes dokončený úsek se razil jinou metodou než opačná část z Vypichu ke stanici Dejvická. Vozy metra budou směrem k Motolu jezdit dvoukolejným tunelem, ve kterém se budou protijedoucí vozy míjet. „Jednokolejné tunely stavíme většinou v hodně zastavěných částech. Je tam totiž jen minimální hrozba poklesu domů a objektů nad tunelem. Tady v Motole ale stavíme prakticky na zelené louce, takže dvoukolejná ražba není takovou přítěží,“ uvedl stavbyvedoucí společnosti Hochtief CZ Martin Beneš. Při ražbě se podle něj neobjevily žádné závažnější komplikace. Stanice Motol bude mít podobně jako Hlavní nádraží nebo Vyšehrad boční nástupiště. Navíc je umístěna ve svahu, takže celý prostor stanice bude krýt velká prosklená klenba.

Samotná stavební část prodloužení metra A bude město stát zhruba 13 miliard. „Zatím jsme vyčerpali tak polovinu,“ dodal Beneš. Výstavba začala na jaře roku 2010. Ražba všech tunelů by měla být hotova na přelomu let 2012 a 2013. Poté se v nich začnou umísťovat koleje a technologie. Nový úsek bude měřit více než šest kilometrů, přibudou na něm čtyři stanice - Červený vrch, Veleslavín, Petřiny a Motol.

Reportáž Barbory Peterové (zdroj: ČT24)