Severní část Pražského okruhu zmizela z územního plánu

Praha – Pražský okruh ve své severní části nemá trasu. Ze středočeských zásad územního rozvoje ji nadobro vyškrtl Nejvyšší správní soud, který potvrdil předchozí verdikt krajského soudu, podle kterého kraj při zakreslení trasy nezohlednil vliv na obce, kolem kterých měl okruh vést.

Pražský okruh dnes není hotový ani z poloviny a o mnoho lepší to nebude ani po dokončení jihovýchodní části kolem Běchovic. Stavba jeho severní části je ale nyní  vzdálenější, než kdy dříve. NSS potvrdil zrušení jeho trasy severovýchodně od Prahy, již dříve přitom vznikly podobné potíže na severozápadě, kde nezůstala ani stavební uzávěra v možné budoucí trase okruhu.

Část Pražského okruhu mezi Březiněvsí a Satalicemi zůstala bez trasy zakreslené v územně plánovací dokumentaci poté, co si na ni stěžovala obec Radonice. V její blízkosti měla spojka dálnice D8 a rychlostní silnice R10 vést. „Rozhodnutí NSS znamená, že bude nutné část této trasy znovu projednat v rámci zásad územního rozvoje Středočeského kraje,“ popsal důsledek soudního rozhodnutí mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold. Dodal, že kvůli verdiktu, který není pro kraj a státní silničáře příznivý, se neposune termín zahájení stavby. Žádný harmonogram totiž neexistuje, zahájení stavby severovýchodní části Pražského okruhu připadá v úvahu až po roce 2020.

Pražský okruh
Zdroj: ČT24

Neřold dodal, že rozsudek se netýká části stavby 511, tedy propojení mezi dálnicemi D1 a D11. Její zahájení závisí především na přijetí pražského územního plánu. „Půjde-li vše dobře, začít stavět by se mohlo v letech 2016 až 2017,“ upozornil mluvčí.

Nejstarší části Pražského okruhu jsou v provozu od roků 1983 a 1984, nejdelší úsek ale přibyl až před čtyřmi lety. Ani stavba již dokončených částí nebyla bezproblematická, ačkoli procházejí řidčeji zastavěným územím než dosud chybějící severní části okruhu. Na severním okraji Prahy s velmi hustým osídlením se dosud nepodařilo vyznačit vhodnou trasu, která by vyhovovala i místním obyvatelům. Jako náhrada okruhu tak především kamionům slouží na severovýchodě Prahy Kbelská ulice s Vysočanskou radiálou, na severozápadě metropole vhodná alternativní trasa neexistuje.