Renesanční perla se třpytí jako za Rožmberků

Netolice (Prachaticko) - Zámek Kratochvíle se vrátil do podoby, kterou měl za posledních Rožmberků Viléma a Petra Voka. Dnes skončila letitá obnova renesanční vily i celého areálu. Od 21. června se budou moci návštěvníci procházet již kompletně zrestaurovanou prohlídkovou trasou zámku. Během pro zámek tolik významné sezony tady nabízejí i bohatý kulturní program. První akcí ve stylu renesančních radovánek je Svatojánská slavnost, která začíná dnes večer vítáním Slunovratu a skončí oslavou svátku svatého Jana.

S obnovou této národní kulturní památky se začalo v polovině 80. let minulého století. V posledních pěti letech byla restaurována za provozu pod hlavičkou Renesance renesance a každým rokem přinesla návštěvníkům něco nového. Celkové náklady dosáhly 45 milionů korun, z toho téměř 12 milionů bylo čerpáno z Programu záchrany architektonického dědictví financovaného z ministerstva kultury.

Kastelán Vojtěch Troup:

„Tento rok je pro dokončení renesanční obnovy vily skutečně symbolický, společně s ním oslavíme výročí 400 let od úmrtí posledního Rožmberka Petra Voka. Ten si Kratochvíli velmi oblíbil a trávil zde velkou část svého času.“

Reportáž Kristiny Vrkočové (zdroj: ČT24)

Od roku 2002 se pracovalo na obnovách fasád, o čtyři roky později pak přišla na řadu stavební obnova vily, která zahrnovala také restaurování mobiliáře a vybavení nových prostor. Na 300 let vypuštěný vodní příkop před několika lety opět ožil. Během obnovy získala Kratochvíle i nové zázemí pro návštěvníky.

Oproti loňskému roku turisté navíc uvidí dvě nově zrestaurované místnosti - renesanční lázeň a přípravnu pokrmů. Ve vile je možné shlédnout i místnosti, které sloužily k okázalé reprezentaci. Pořádaly se zde velkolepé společenské akce většinou zakončené oblíbenými hony v přilehlé oboře. Ve Zlatém sále zdobeném velkoryse pojatou štukovou výzdobou se pořádaly okázalé hostiny, které měly hosta nejen zasytit, ale také ohromit - bohatstvím, vkusem majitele, jeho mocí a společenským postavením.

Náměstek ministra kultury František Mikeš:

„To, co tady dnes vidíme, je skvělá ukázka péče o památku a její navrácení do života.“

Projekt Renesance renesance podle kastelána Vojtěcha Troupa stavební obnovou nekončí, naopak dostává nový rozměr. Kratochvíle ožívá rozmanitými kulturními akcemi, které se vracejí k jejímu původnímu využití. Jednou z nejvýznamnějších je Svatojánská slavnost, která přinese do zahrady zámku hudbu, tanec, živé obrazy na vodní hladině i ohňové efekty. Začíná dnes a trvá do 23. června. Na srpen chystají na Kratochvíli ukázku renesančních slavností.