Poutní místo na Svatém Kopečku čeká rozsáhlá obnova. Má stát 120 milionů korun

Jedno z nejznámějších moravských poutních míst, Svatý Kopeček u Olomouce, by se měl dočkat rozsáhlé obnovy. Dotkne se baziliky, zahrady i nádvoří, náklady se odhadují až na 120 milionů korun. Pokryty by měly být z evropských dotací.

Pokud se podaří získat peníze, do obnovy památky s mimořádným duchovním významem by se měli odborníci pustit v letech 2017 až 2018. Místo navštíví každoročně až 60 000 poutníků, po jeho obnově se počítá s navýšením návštěvnosti až o 5000 lidí.

„Na obnovu velmi čekáme. Poutní místo dosud takovou obnovou neprošlo. Na stav například ambitů nás upozorňují i samotní návštěvníci. Pokud se peníze seženou, vše by se mohlo opravit a přizpůsobit provozu,“ řekl farář svatokopecké farnosti Petr Slaboch. Areál na Svatém Kopečku vlastní a provozují strahovští premonstráti. Bazilika dosud prošla dílčími opravami, řada prostor areálu je ale stále v nevyhovujícím stavu. „Zrovna dnes tady byli památkáři, na základě jejich zprávy se mohou učinit kroky k podání žádosti,“ doplnil farář.

Projekt počítá s rekonstrukcí baziliky, takzvaných reprezentačních prostorů v pravém křídle, rezidence a ambitů. Po rozsáhlé rekonstrukci by se měla řada míst také zpřístupnit návštěvníkům, jde například o takzvané Svaté schody, které představují významné poutní místo, či o historickou knihovnu. Součástí plánu je i restaurování řady historických sochařských i malířských děl, rekonstrukce oltářů, vitráží či historických podlah.

Podle projektové manažerky projektu Jany Feřtkové se počítá také s bezbariérovými prvky i s otevřením nových prohlídkových tras areálu. „Cílem je v podstatě dokončit kompletní obnovu areálu tak, aby konečně po mnoha desetiletích byl schopen opět plnit funkci duchovního a společenského centra a poutního místa,“ uvádí v projektu architektka.

Je naší odpovědností dědictví po předcích opečovávat a předávat dalším generacím. Je to jedinečná kulturní památka nejen historického a kulturního, ale i duchovního charakteru. Tato symbióza je vysokou přidanou hodnotou.
Daniel Herman

Ministr kultury Daniel Herman ve čtvrtek při návštěvě Olomouce sdělil, že Svatý Kopeček patří mezi centrální poutní místa. Potvrdil rovněž to, že projekt na jeho obnovu je již připraven, čeká se na vyhlášení výzvy. 

Historie tohoto místa se začala psát na počátku 17. století, kdy nechal olomoucký obchodník Jan Andrýsek na tomto místě vybudovat malou kapli zasvěcenou Panně Marii. Pro narůstající počet poutníků vybudovali premonstráti z Hradiska v letech 1669 až 1679 nový prostorný kostel podle návrhu vlašského architekta Giovanniho Pietra Tencalla. Zdejší chrám byl papežským dekretem v dubnu 1995 povýšen na baziliku minor a poctěn papežskou návštěvou 21. května téhož roku.

  • Květen 2015: V bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce byly uloženy ostatky papeže Jana Pavla II. Šlo o kapku jeho krve v malé ampuli, která byla vložena do pozlacené schránky na stěnu baziliky.
  • Září 2015: Jméno papeže Jana Pavla II., jenž před 20 lety navštívil Olomouc, nese od září malebné prostranství před bazilikou na nedalekém Svatém Kopečku.