Potíže s čističkami na Rokycansku

Rokycany - Každá obec s více než 50 obyvateli by měla mít podle kritérií Evropské unie svoji vlastní čističku odpadních vod. Řada obcí v západočeském regionu o splnění této podmínky ví, ale na jejich výstavbu nemá peníze.

V obci Vísky na Rokycansku není kanalizace ani čistička odpadních vod. Její rozpočet sotva stačí na chod úřadu. Aby se ušetřilo, plat nepobírá starosta a odměnu za práci nemají ani zastupitelé. Postavit čističku za několik milionů je podle starosty nemožné. „Roční rozpočet je 193.000 Kč, povinné platby 120.000 Kč a ze zbytku se neudělá vůbec nic,“ vypočítává starosta obce Lubomír Fiala.

Řada obcí v regionu spoléhá na pomoc Krajského úřadu v Plzni, ale ani ten nemá ve svém rozpočtu peníze na jejich podporu. „Kraj v rámci svých finančních možností více udělat nemůže. I tyto velké projekty se snažíme podporovat každý rok pouze z přebytků rozpočtu,“ přibližuje možnosti kraje jeho tisková mluvčí Alena Šatrová.

Složitou situaci obcí se získáváním peněz na výstavbu čističek odpadních vod potvrzuje i Svaz měst a obcí Plzeňského kraje. „Do dnešní doby není pořádně dojednán operační program Životní prostředí, hlavně pokud jde o čistírny, tady trochu zaváhal stát,“ tvrdí předseda Jaroslav Perlík.

Předpisy EU zavazují obce nad 50 obyvatel k tomu, že musí mít do roku 2010 vlastní čističku odpadních vod. Tuto podmínku ale řada obcí v regionu nesplní. Ministerstvo zemědělství se teď s ministerstvem životního prostředí snaží situaci zachránit. ČR totiž z evropských fondů nevyčerpala dostatek peněz, protože k tomu neměla připravený operační program. „Je důležité, aby byly evropské peníze k dispozici prostřednictvím operačního programu Životní prostředí. Tím by bylo umožněno čerpat peníze na dobudování čistíren,“ tvrdí tiskový mluvčí ministerstva zemědělství Petr Vorlíček.

Pokud se obcím do roku 2010 nepodaří postavit vlastní čističky odpadních vod, hrozí jim od EU vysoké pokuty.