Policejní muzeum vystavuje ochranné pomůcky ze studené války

Praha - V Policejním muzeu v Praze na Karlově jsou vystaveny ochranné pomůcky obyvatel, které se používaly například při pumových náletech. Muzeu se navíc podařilo i ze soukromých sbírek získat unikátní ochranné obleky, mobilní chemické laboratoře či radiolokátory, které ještě nikdy nebyly vystavené. Výstava se příští rok ještě rozšíří. Vývoj ve vybavení a v technice bude mapovat od roku 2001 až po současnost.

Civilní ochrana jako souhrn předpisů a rad vznikla v Československu v průběhu první světové války. „Československé masky z roku 1935 a 37 patřily k nejlepším v Evropě,“ komentoval autor výstavy Antonín Trajer. Návštěvníky ale možná překvapí informace o síti protiatomových krytů, které se u nás začaly stavět v padesátých letech. „Švýcarsko má téměř 97 procent obyvatel ve speciálních úkrytech, NSR tehdy mělo přes 50 procent a naše země jich měla okolo deseti procent,“ dodal Trajer.

Podle mluvčího Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru Petra Kopáčka úkryty stále jsou, ale klesá jejich počet v evidenci. „V našich skladech je v současnosti více než dva miliony ochranných masek,“ dodal. Československo v celé své historii investovalo do výbavy civilistů nemalé částky. Pojetí civilní obrany a ochrany se ale za posledních 10 let změnilo. Hrozba živelných pohrom a teroristických útoků obrátila pozornost především na informovanost.