Pilotní projekt probačního domu brzy skončí. Podobné domy ale vzniknou jinde

Pilotní projekt jediného probačního domu pro podmínečně propuštěné vězně v České republice brzy skončí. Od loňského října byl v Ostravě Koblově a do této chvíle jeho službami prošlo 14 vězňů. Ministerstvo spravedlnosti ale plánuje v projektu probačních domů s dílčími změnami pokračovat. Například se má efektivněji nastavit české justiční prostředí.

„Je to perfektní start do života, když člověk nemá kam jít,“ uvedl bývalý klient zařízení Miroslav Vonšovský, který strávil v probačním domě půl roku. Po podmínečném propuštění z vězení se totiž neměl kam vrátit. Až pobyt v ostravském domě mu pomohl zapojit se zpátky do společnosti.

„Ráno začínáme společnou schůzkou, pracovníci probačního domu rozdělí úkoly, připomenou, že mají navštívit úřad práce, mají probační službu, dochází sem psycholog, terapeut,“ popsala dění v areálu asistentka Probační a mediační služby Jarmila Havránková.

Probační dům končí

Původně pracovníci probační služby pracovali se 118 vězni. Ve spolupráci se soudy ale o umístění nakonec rozhodli jen ve 14 případech. Právě to, kdo bude o zařazení vězňů do probačních domů rozhodovat, by se v budoucnu mělo změnit.

Podle mluvčí ministerstva spravedlnosti Terezy Schejbalové je potřeba změnit spolupráci se soudy i věznicemi. „Je potřeba, aby soudy častěji viděly možnost (umístění do probačního domu),“ dodala.

Rok trvající projekt ukázal, že probační domy v budoucnu vhodně doplní připravovaný nový systém péče o pachatele, kteří v rámci věznění již dosáhli účelu výkonu trestu, ale u kterých je v případě podmíněného propuštění nutné po nezbytně nutnou dobu stanovit přísnější kontrolní režim.
Andrea Matoušková
ředitelka Probační a mediační služby
ředitelka Probační a mediační služby

Andrea Matoušková, ředitelka Probační a mediační služby, uvedla, že systém probačních domů, ve kterých po limitovanou dobu žijí pod dohledem probačních úředníků lidé podmíněně propuštění z výkonu trestu, je správným krokem směrem ke světovým standardům. Dodala, že probační domy mají skvělé výsledky například ve Velké Británii, Finsku, Norsku či Kanadě.

V polovině října se z probačního domu stane azylový. Dosavadních šest klientů zde ale zůstane do doby, než jim soudem uložená doba vyprší nebo než se osamostatní. O dva týdny později mají zástupci probační a mediační služby ve spolupráci s ministerstvem spravedlnosti zveřejnit koncepci rozvoje probačních domů v dalších městech na dalších 10 let. Po úpravách by koncepce měla být hotová a začít běžet začátkem příštího roku.

Byl určen hlavně mužům

Projekt probačního domu sloužil především mužům, kteří se vraceli z výkonu trestu. Hlavně těm, kteří budou propuštěni v rámci takzvaného podmínečného propuštění. Dům má deset míst.

Pro klienty jsou dosud v domě připraveny rovněž školicí a vzdělávací kurzy tak, aby mohli získat pracovní návyky. K dispozici mají i stolařskou, zámečnickou či keramickou dílnu. Projekt měl lidem rovněž pomoci se začleněním do kolektivu. Odborníci také radili s možnostmi řešení dluhů. Každý z účastníků programu si hradí stravné a ubytování s tím, že náklady může v případě finanční tísně doplatit i zpětně.

Probační dům pomohla budovat Probační a mediační služba ČR ve spolupráci s ministerstvem spravedlnosti. Předpokládalo se, že v zařízení budou propuštění vězni zhruba tři až devět měsíců.