Ostrava nakoupí tisíce hlásičů požárů. Obecní nájemníky ohlídají i detektory oxidu uhelnatého

Ostrava chce v příštím roce vybavit obecní byty požárními hlásiči a detektory oxidu uhelnatého (CO). Do bytů nechá namontovat 2799 hlásičů požáru a v domácnostech, které využívají k ohřevu tepelné zdroje, se objeví 1682 detektorů CO. Cena zařízení by se měla pohybovat kolem tří milionů korun.

Instalaci v bytech zajistí jednotlivé městské obvody. Potvrdili to ředitel moravskoslezských hasičů Vladimír Vlček a primátor Tomáš Macura (ANO). Podle Vlčka je obdobně rozsáhlý projekt v Česku ojedinělý.

„Naším záměrem je vybavit co nejvíce obecních bytů oběma hlásiči, a předejít tak v budoucnosti možným tragickým událostem. Město Ostrava uhradí v plné výši náklady na nákup a městské obvody na instalaci zařízení, takže nájemníci nic hradit nebudou,“ uvedl Macura.

Podle něj je v Ostravě na 13 000 městských bytů. Primátor by chtěl, aby se v projektu v budoucnu pokračovalo a případně se vybavily i další městské byty.

Hlavním důvodem realizace toho projektu je počet úmrtí a zraněných, ať už při požáru, nebo při intoxikaci oxidem uhelnatým.
Vladimír Vlček
ředitel moravskoslezských hasičů

Hlásič požáru obsahuje komponenty potřebné pro zachycení vznikajícího požáru a vyhlášení poplachu. Díky instalaci hlásičů se zkrátí doba od vzniku ohně do zpozorování. „Důvod většiny úmrtí je ten, že požár se nepozorovaně rozvíjí. Lidé zpravidla umírají nebo jsou zraněni v důsledku vývinu zplodin hoření,“ uvedl Vlček.

Past na tichého zabijáka

Detektor oxidu uhelnatého pak signalizuje přítomnost nebezpečného plynu již při velmi malých koncentracích, kdy ještě není přímo ohroženo zdraví nebo život lidí, kteří jej dýchají. „Oxid uhelnatý není vidět, není cítit, nazývá se laicky tichý zabiják,“ podotkl Vlček. Oxid uhelnatý se uvolňuje ve špatně spalujících zařízeních, jako jsou ohřívače vody, kotle, krby a další zařízení spalující uhlí, dřevo, plyn, oleje nebo naftu.

Ročně v Česku při požárech zemře 110 až 120 lidí, v Moravskoslezském kraji je to mezi dvanácti, patnácti až dvaceti. Otrav oxidem uhelnatým je více než tisíc a zemře při nich zhruba stejný počet lidí jako při požáru.

Podrobnosti k hlásičům i jejich vhodné instalaci mohou zájemci najít také na stránkách moravskoslezských hasičů www.hzsmsk.cz.