Ochránci zvířat jsou proti stavbě drůbežárny

Kněževes - Proti plánované výstavně drůbežárny v Kněževsi u Rakovníku protestuje sdružení Děti Země. Podle jeho názoru budou v drůbežárně, postavené na místě bývalého kravína, zvířata vystavena týrání.

Podle ochránce zvířat Martina Haťhy plánovaný počet zvířat umístěných na metr čtvereční přesahuje limit daný vyhláškou. „Mělo by to za následek poměrně značné utrpení těch zvířat kvůli tomu, že by neměli dostatečnou možnost odpočinku a docházelo by častěji k jejich zranění,“ konstatuje Haťha. „Protesty ochránců přírody nejsou oprávněné, protože technologii máme nastavenou tak, aby kuřata byla velice spokojená,“ oponuje mu investor Jan Virag.

Zástupci obce Kněževes s výstavbou drůbežárny souhlasí, předpokládají, že pro obec bude přínosem. „Vzniknou pracovní místa, bude tu působit další firma a o co nám hlavně jde, bude využitý areál, který chátrá,“ říká starostka Kněževsi Eva Janotová (ODS). Kdy a jak bude areál využitý, se však zatím neví. Zástupci sdružení Děti Země totiž žádají krajský úřad, aby investorovi nevydal povolení, bez kterého se nemůže začít stavět. „My předpokládáme, vzhledem k tomu, že ta stavba je v podstatě protizákonná, že kraj by to povolení v žádném případě vydat neměl,“ domnívá se Haťha. Podle Martina Kupky, mluvčího Středočeského kraje, by řízení o integrovaném stavebním povolení mělo zhodnotit všechna možná rizika, jeho výsledek však nelze předjímat. Teprve toto rozhodnutí krajského úřadu však určí, jestli majitel drůbežárnu postaví do konce roku, jak to má v plánu.