O kotlíkové dotace je zájem. Během několika desítek minut lidé podali tisíce žádostí

Obrovský zájem vyvolala v Moravskoslezském kraji nová vlna takzvaných kotlíkových dotací. Za pouhou hodinu od zahájení příjmu žádostí jich lidé elektronicky podali více než pět tisíc. Pro zájemce v regionu je připraveno téměř 900 milionů korun, kraj plánuje přijmout maximálně 10 000 žádostí.

Lidé je tentokrát odesílají elektronicky a další potřebné podklady pak mohou poštou nebo osobně doručit na krajský úřad, řekla jeho mluvčí Petra Špornová. 

Moravskoslezský kraj vyhlásil na konci července další výzvu na obměnu neekologických kotlů za nové šetrnější k životnímu prostředí. Zájemci tak měli na přípravu žádosti celé prázdniny, kraj s jejich příjmem začal v úterý 5. září. 

Nejasnosti mohli konzultovat nejen na speciálních seminářích, ale například Ostrava zprovoznila i informační stánek. Před dnešním zahájením příjmu žádostí bylo v systému podle náměstka hejtmana Jana Krkošky (ANO) nachystáno na 5000 žádostí.

Kraj přidá desítky milionů

Moravskoslezský kraj vyčlenil ze svého rozpočtu 69 milionů korun, z nichž přispěje v rámci této výzvy na každý kotel částkou 7500 korun, další peníze mohou žadatelé navíc získat například od některých obcí. Do spolufinancování kotlíkových dotací se ve spolupráci s krajem zapojilo 78 obcí, které lidem přispějí od 1500 do 15 000 korun.

Prvotní nápor elektronických žádostí jsme zvládli bez problémů. Chtěli jsme si být jisti, že tento nový a pro zájemce komfortní systém bude bezvadně fungovat, takže jsme ho dvakrát vyzkoušeli za pomoci studentů, kteří se snažili fiktivními žádostmi zahltit servery, což se jim nepovedlo.
Jan Krkoška
náměstek hejtmana

Žadatelé v této výzvě mohou získat dotaci na automatické kombinované kotle na uhlí a biomasu, kotle výhradně na biomasu, kondenzační plynové kotle a tepelná čerpadla. Z nyní vyhrazené částky by se v kraji, který má dlouhodobě nejhorší ovzduší v zemi, mohlo podle předpokladů obměnit asi 8500 kotlů. Každá taková výměna znamená roční úbytek prachových částic v ovzduší zhruba o 100 kilogramů.

Žádosti mohou zájemci podávat na adrese https://kotliky.msk.cz/. Příjem žádostí bude pozastaven dříve v případě, že bude podáno 10 000 žádostí, jinak bude možné odesílat žádost až do konce příštího roku. Po podání elektronické žádosti musí zájemci do deseti pracovních dnů doložit její listinnou verzi vytištěnou z elektronické aplikace a potřebné přílohy.

V regionu topí pevnými palivy zhruba 47 000 domácností, přičemž až 24 000 kotlů stále patří mezi nevyhovující. Dosud bylo s pomocí dotací v kraji vyměněno asi 8000 kotlů.

Ostrava lidem půjčí na ekologický kotel

Ostrava nabídne zájemcům, kteří chystají výměnu neekologického kotle, bezúročnou půjčku. Měla by pomoci žadatelům o státní dotaci, kteří si nemohou dovolit předem vynaložit tak velkou částku na výměnu kotle. Půjčka až do výše sto procent nákladů jim umožní překlenout období mezi schválením dotace krajem a jejím vyplacením.

Město bude ochotno půjčit peníze lidem, kteří jsou vlastníky nebo spoluvlastníky rodinného domu na území Ostravy a podepíšou čestné prohlášení, že vůči městu a jeho organizacím nejsou dlužníky. O poskytnutí půjček bude rozhodovat zastupitelstvo města. Žádosti bude přijímat odbor ochrany životního prostředí magistrátu.

„O zápůjčku budou moci obyvatelé města požádat až po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s krajem, nejpozději ale do dvou měsíců od uzavření této smlouvy. Žadatel bude muset udělit souhlas s inkasem a v případě nedodržení podmínek bude sankcionován,“ uvedla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová (ANO). Město navíc stejně jako v předchozí výzvě přispěje žadatelům na nový kotel až 10 000 korun.