Nízká hladina vody odhalila v Poodří dřevěnou cestu z 13. století

Petřvaldík - Nízká hladina řeky Odry poodkryla u Petřvaldíku na Novojičínsku přesně srovnanou řadu výjimečně starých jedlových kmenů. Analýza potvrdila, že dřevo je staré 800 let. Archeologové a památkáři dospěli k názoru, že jde o unikátní pozůstatek obchodní cesty vedoucí Moravskou branou.

Stovky let staré kmeny leží v meandru Odry v úseku dlouhém asi sto metrů. Vidět jsou jen při velmi nízké hladině vody. Lidé z okolí pravidelnou sestavu asi třiceti kmenů znají, ale jen se domýšleli, jak a kdy se tam vzala.

Letos měli archeologové příležitost dřevěnou konstrukci prozkoumat. Vzorky hned poslali na analýzu. Vědci z Brna určili, že cesta vznikla někdy na počátku 13. století. A vysvětlili, jak je možné, že dřevo dávno nezetlelo. „Kmeny, které se nachází v řekách nebo různých sedimentech, jsou právě tou vodou a sedimenty chráněny před mikroorganismy, které by je jinak rozložily,“ vysvětloval Tomáš Kolář z Ústavu nauky o dřevě Mendlovy univerzity v Brně.

Odra odkryla zbytky 800 let staré dřevěné cesty (zdroj: ČT24)

Pozůstatek konstrukce naznačuje, že šlo skutečně o dřevěnou cestu. „Jsou patrné podélné prvky, na které jsou kolmo posazené zase další, které tvoří vozovku této cesty,“ vysvětloval ředitel Národního památkového ústavu Ostrava Michal Zezula. Podle Ivana Bartoše ze Správy Chráněné krajinné oblasti Poodří je pravděpodobné, že šlo o komunikaci obchodní. „Potvrzuje to prastaré osídlení této nivy, které bylo podle mne hustější než na pahorkatinách kolem,“ řekl Bartoš.

„Niva byla zpřístupněna z jednoho břehu řeky na druhý celou sítí cest. A vodní toky i různá podmáčená místa se překonávala pomocí hatí nebo dřevěných mostků,“ dodal Zezula. Archeologové uvažují, že část konstrukce umístí do muzea.