Nejstarší český podzemní zásobník plynu v Lobodicích má 50 let

Lobodice - Podzemní zásobník zemního plynu v Lobodicích na Přerovsku má padesát let a je nejstarší v Česku. Je dokonce starší, než historie zemního plynu u nás, protože v roce 1965, kdy byl postaven, se ještě používal svítiplyn. Jedinečný je i tím, že to je přírodní horninová nádoba. Na to, že v lužních lesích u Lobodic je místo, kde lze uchovávat plyn, přišli za 2. světové války Němci, když hledali ropu.

Ze zásobníku v Lobodicích proudí zemní plyn do široké sítě domácností na severní a jižní Moravě. Říká se mu aquiferový, protože plyn nahradil uměle vytlačenou vodu z horniny, konkrétně z hrubozrnného pískovce a slepence. Uskladněn je v hloubce 400 až 500 metrů. Nepropustnost podloží zajišťují mocné sedimenty tvořené vápenitými jíly, v nadloží jsou další vrstvy jílů, písků a štěrků.

Původně byl zásobník určený pro ukládání přebytků koksárenského plynu z Ostravska. Stavba zásobníku začala v roce 1962 a samotný provoz na konci května 1965. V devadesátých letech došlo k úplnému přechodu na zemní plyn. Nyní je zásobník vybavený moderní technologií, nejmladší investicí je kompresor za sto milionů, který podstatně zvýšil výkonnost a pružnost zařízení, které lze rychle přepínat z režimu vtlačování plynu do těžební funkce.

Zatímco před padesáti lety zásobník obsluhovalo sto zaměstnanců, dnes firma potřebuje třicet lidí. Pět směn se střídá po dvou lidech. „Provoz je maximálně bezpečný. Máme bezpečnostní podpovrchové i povrchové ventily, systém detekce plynu. Jsme schopni okamžitě reagovat a v mimořádných situacích zabránit většímu neštěstí,“ uvedl Tomáš Diósi, provozní ředitel firmy RWE Gas Storage, která vlastní šest z osmi podzemních zásobníků plynu v Česku. Dohromady obsahují miliardy metrů krychlových zemního plynu. Ten lobodický je nejmenší z nich „Kapacita tohoto zásobníku je 177 milionů metrů krychlových,“ uvedl Diósi.

Dříve se plyn skladoval v nadzemních plynojemech s nesrovnatelně menší kapacitou. Nyní je většina zásob v podzemí. Česko nemá žádné vlastní přírodní ložisko, zásoby potřebuje pro vykrytí špiček spotřeby v chladných zimních měsících i na horší časy. Plyn se do Česka dováží z Ruska a Norska, přičemž ruské dodávky tvoří 75 procent spotřeby. V souvislosti s obavami, že by mohlo Rusko přísun plynu zastavit, navrhovalo RWE navýšení kapacit.

Lobodický podzemní zásobník plynu má 50 let (zdroj: ČT24)