Nedostatek dárců krve v Liberci řeší gymnazisti

Liberec - Mladí lidé nechodí darovat krev – to je problém celé České republiky. Také v Liberci je pravidelným dárcům v průměru více než 40 let. Tento problém se nyní snaží řešit studenti Podještědského gymnázia. Aby přilákali do transfuzního centra mladé dobrovolníky, začali svým vrstevníkům na jiných středních školách o problému přednášet.

Veronika Kavanová, jedna ze studentů, kteří besedy organizují, zdůrazňuje, že aktivita slaví úspěch. V každé škole se prý podaří přesvědčit minimálně dva až tři žáky. Domnívá se také, že problém nespočívá v tom, že mladí lidé nemají o dárcovství krve zájem, ale spíše o něm nevědí.

Ideální pro dárcovství krve jsou lidé ve věku 18 až 25 let. Čím je člověk starší, tím může být odběr komplikovanější. Podle staniční sestry liberecké nemocnice Valerie Fojtové se u starších dárců totiž často objevují zdravotní komplikace, kvůli kterým musí být na čas vyřazeni z dárcovství. Primářka transfuzního oddělení Renata Procházková k tomu dodává, že tato omezení způsobují různé choroby od vysokého krevního tlaku až po nádorová onemocnění.

Transfůzní stanice liberecké nemocnice registruje pět tisíc dobrovolných dárců, tedy zhruba jedno procento obyvatel kraje. Krví přitom zásobuje nejen krajskou nemocnici, ale také dalších pět zařízení. Ročně provede okolo deseti tisíc odběrů a kvůli zdravotním komplikacím odmítne asi 5 procent dárců. Ředitel Červeného kříže Liberec Martin Mergl k této problematice uvedl: „Krev je nejdražší tekutina, která se nedá dneska při vší technice, která je na tomto světě, nahradit. Proto tady cítíme obrovskou odpovědnost za společnost.”