Na Šumavě se vysazují listnaté stromy, zájemci mohou pomoci

Šumava - Vedení Národního parku Šumava chce v nejbližší době vysázet 400 tisíc nových stromů. Sázet se budou především listnaté stromy, což má přispět k pestřejší skladbě lesů a zmenšit škody, které na Šumavě působí kůrovec. Výsadba bude stát zhruba 6 milionů korun.

Podle Vladimíra Hynka z České akademie zemědělských věd převažují v celé ČR i na Šumavě v druhové skladbě lesů jehličnany. Zastoupení smrků na Šumavě bývalo podle jeho slov 51 procent, dnes je to až 81 procent. Výsadba by měla pomoci v boji s kůrovcem. Jak dodává, kůrovec je kalamitním škůdcem zejména v hospodářských lesích, kterými šumavské lesy byly.

K vysazování listnatých stromů dochází po celou dobu existence NP Šumava. Jejich podíl je však stále malý. Kdyby se několik let sázely jen listnaté stromy, tak se jejich zastoupení zvýší jen maximálně o jedno procento za rok, je to běh na dlouhou trať, říká Hynek. Lidé budou moci vysadit listnaté stromy i jedle, které mají pro park stejný význam. „Přirozené zastoupení buků v NP Šumava bylo 16 procent, dnes je to 6 procent, u jedlí 18 procent, dnes necelé 1 procento. Kde se bude sázet, určuje v národních parcích plán péče, na jehož základě jsou zpracovány lesní hospodářské plány, takže se stane, že i na místech, kde by buk měl přirozeně růst, se vysazovat nebude,“ dodává Hynek. Bukové lesy se rozšiřují průměrně o jeden metr za rok. Bude trvat několik generací lesa, než se buk dostane na místa, kam patří.

Šumava sází nové stromy (zdroj: ČT24)

Ředitel Centra pro otázky životního prostředí UK Bedřich Moldan doplňuje, že NP je rozdělen na zóny, a je třeba si uvědomit, že buk nemůže růst na celém území parku. Na bezzásahových výše položených územích by neměl být buk sázen, protože by tam nerostl. Vysazování se tedy týká lesů v nižších nadmořských výškách přibližně do 1 000 m.n.m.

S částí výsadby mohou pomoci i lidé sami, a to v sobotu 8. října. Bude se sázet na třech místech, Modravě, Prášilech a Českých Žlebech. Na předem určených místech budou čekat zaměstnanci parku, kteří lidem ukáží místo a vysvětlí vše potřebné.