Na Břeclavsku likvidují staré ropné sondy

Moravská Nová Ves - Začala likvidace starých vrtů, které zbyly na Břeclavsku a Hodonínsku po těžbě ropy. Více než stovka zrezivělých sond je pro životní prostředí časovanou bombou - kdykoli mohou kontaminovat zdroje pitné vody v okolí i řeku Moravu. Dělníci mají na jejich odstranění dva roky, celý projekt vyjde zhruba na miliardu a šest set milionů korun.

Na likvidaci ekologické zátěže Palivový kombinát Ústí vybral sdružení firem, jehož vedoucím je společnost MND Drilling & Services z Lužice na Hodonínsku, tedy firma ze skupiny Moravských naftových dolů. Práce mají být hotové v listopadu 2015, řekl ČTK Igor Němec z Palivového kombinátu.

Likvidace starých škod se týká území o rozloze 28 kilometrů čtverečních v katastrech Moravské Nové Vsi, Hodonína, Mikulčic a Týnce na Moravě. Těžba zde postupně končila v 70. až 80. letech minulého století a v dobývacím prostoru Hodonín byla kvůli vyhlášení ochranného pásma vodního zdroje Moravská Nová Ves ukončena v roce 1990.

Likvidace se zahájí geologicko-průzkumnými pracemi, které upřesní rozsah kontaminace v okolí ekologických zátěží. „Předmětem odstraňování ekologických zátěží je opakovaná likvidace nevhodně nebo nedostatečně zlikvidovaných ropoplynových sond a odtěžení zeminy, která je nadlimitně kontaminovaná ropnými látkami. Zároveň je potřeba odčerpat kontaminované podzemní vody,“ vysvětlil Němec.

Vstup Barbory Lukšové (zdroj: ČT24)

Odstranění sond je nutné, aby ropné látky dále nevnikaly do podzemních vod a okolních hornin. Až poté lze odtěžit kontaminované vody a zeminu. Jejich sanace bude probíhat biodegradací, tedy biologickým rozkladem.   

Součástí projektu je i rekultivace sanovaných ploch. Území, v němž převažuje zemědělská půda a lesy, se bude nadále využívat dosavadním způsobem. Zmizí však nebezpečí, že zdroje pitné vody budou znehodnoceny ropnými látkami.

Projekt je financovaný z 90 procent z operačního programu Životní prostředí, zbytek zaplatí Palivový kombinát. „Odstranění staré ekologické zátěže je posledním velkým projektem na tomto území,“ doplnil Němec. Ropa a zemní plyn se na Břeclavsku a Hodonínsku těží zhruba jedno století.