MŽP o rozšíření Letiště Vodochody rozhodne podle připomínek obcí

Praha - Ministerstvo životního prostředí (MŽP) se o zahájení přezkumu EIA pro chystané rozšíření Letiště Vodochody rozhodne na základě podkladů dodaných zástupci dotčených obcí. Hejtman Středočeského kraje Josef Řihák dnes v doprovodu starostů na úřad přinesl námitky k loňskému rozhodnutí ministerstva, které v rámci procesu EIA (procesu posuzování vlivů na životní prostředí) rozšíření letiště posvětilo.

Pokud budou připomínky kraje a obcí k hodnocení EIA shledány jako závažné, náměstkyně ministra Berenika Peštová doporučí ministru životního prostředí Richardovi Brabcovi, aby se letištěm dále zabýval a původní rozhodnutí úřadu případně změnil.

„Materiály porovnám s posudky, které byly dodány. Jestliže zjistíme, že tam došlo k rozporu nebo pochybení, pan ministr zahájí přezkum a na základě přezkumu se bude jednat dál,“ slíbila po setkání s hejtmanem Peštová.

Podle středočeského hejtmana Josefa Řiháka dnes starostové na ministerstvo přinesly desítky přípomínek. „V minulosti k nim bylo ministerstvo hluché,“ poznamenal hejtman. „Tak jak se chovalo ministerstvo předtím, že se rozhodlo unáhleně, nebylo správné,“ tvrdí Řihák.

Všem podmínkám MŽP nemusí být vyhověno

Ministerstvo životního prostředí loni v říjnu v rámci řízení EIA souhlasilo s rozšířením letiště. Vymínilo si však 124 podmínek, které jsou nezbytné pro zachování životního prostředí a ochrany obyvatel před hlukem.

V podmínkách, které musí investor splnit, uvedlo například dostavění přivaděče na dálnici D8, omezení počtu startů a přistání letadel nebo rozměry strojů, které bude moci letiště přijímat. Za rok podle úřadu může letiště odbavit 35 000 startů a přistání, což je zhruba čtvrtina objemu odbavených strojů na Letišti Václava Havla v pražské Ruzyni.

Tyto podmínky jsou ale podle Řiháka právně nevymahatelné, a jsou tak slabou ochranou pro obyvatele v okolí letiště. Starostové se podle něj obávají přílišného nárůstu hluku, prašnosti a znečištění spodních vod, které by s sebou rozšíření letiště mohlo přinést. To, že se všechny podmínky MŽP nemusí podařit vymoci, potvrdila i Peštová. „EIA je nezávazná, může se proto stát, že v dalším řízení nebude vyhověno všem připomínkám,“ upozornila náměstkyně.

Pokud se ale najdou nesrovnalosti mezi dodanými posudky v rámci procesu EIA a dokumenty, které o letišti za Středočeský kraj dodal Řihák, bude to důvodem pro zahájení přezkumu původního rozhodnutí MŽP.

Resort má na případné provedení přezkumu EIA lhůtu 30 dnů od podání podnětu ke zrušení hodnocení. Tento podnět se ale středočeští starostové teprve chystají podat. „Na základě našeho dnešního jednání sepíšeme další podnět. V něm uvedeme všechny argumenty, proč podle nás proces schvalování studie EIA neproběhl v souladu se zákonem. Požádáme ministra Brabce, aby zrušil souhlasné stanovisko ke studii EIA,“ uvedl právní zástupce sdružení starostů Stop letiště Vodochody Luděk Šikola.

Letiště Vodochody patří do skupiny Aero, kterou ovládá společnost Penta. Aero ho koupila od státu na začátku roku 2007 za tři miliardy korun. Na letišti chce v budoucnu odbavovat ročně 3,5 milionu cestujících hlavně nízkonákladových aerolinií, nepravidelných a privátních letů. Fungovat by začalo nejdříve v roce 2016. Kladné stanovisko EIA je pro dokončení projektu nezbytné.