Moderní komunitní centrum na sídlišti Máj nabízí řadu služeb

České Budějovice – Nové komunitní centrum na českobudějovickém sídlišti Máj má pomoci místním. V budově za 80 milionů pomalu začínají působit spolky a organizace zaměřené na sociální službu a pedagogiku.

Salesiánské středisko mládeže zabírá v budově hned tři patra, díky práci salesiánů sem mohou chodit děti ze sociálně slabých rodin na doučování, poskytují tady poradenství dětem z nefunkčních rodin nebo drogově závislým. Místo je ale i centrem zájmových kroužků a her. Každé odpoledne se tu vystřídá přibližně stovka dětí.

V centru uprostřed sídliště, na němž bydlí asi pětina obyvatel města, se postupně zabydlují i další organizace – kluby pro matky i seniory, poradenské centrum pro nevidomé nebo sociálně ohrožené. „V rámci terénního programu jsme na sídlišti Máj každoročně v kontaktu tak s dvaceti až třiceti rodinami…“ přiblížila vedoucí poradny Eva Lucie Kolářová.

Volnočasové aktivity dětí v komunitním centru
Zdroj: ČT24

Centrum má svou zajímavost - střešní hřiště. A v budově se usídlili také strážníci městské policie. Přestože sídliště ve statistikách přestupků a kriminality nijak nevybočuje, služebnu přímo ve středu sídliště policisté vítají.

V roce 2013 se stalo sídliště synonymem nepokojů

O prázdninách 2013 se na sídlišti po drobné potyčce dětí na hřišti rozhořel konflikt i mezi místními lidmi. Reakcí na roztržku byla demonstrace koncem června, jejíž účastníci se při přesunu na sídliště střetli s policií. V sobotu 6. července pak pořádkové služby zasáhly na sídlišti proti účastníkům protiromské demonstrace znovu.

Na sídlišti Máj se rozjíždí komunitní centrum (zdroj: ČT24)