Ministr Brabec řešil s polským protějškem obří skleníky u hranic i rozšíření dolu Turów

Události: Světelný smog z polských skleníků řeší i ministerstvo (zdroj: ČT24)

Ministr životního prostředí Richard Brabec jednal se svým polským protějškem kvůli případnému rozšíření hnědouhelného dolu Turów a také kvůli obřím skleníkům, které v noci produkují světelné znečištění. Na oba projekty si totiž stěžují české obce v pohraničí. Podle Brabce v případě dolu Turów Polsko jasně deklarovalo, že projekt na rozšíření ještě není definitivně schválen a posuzuje se, zda se v takovém rozsahu vůbec uskuteční.

Polská strana se podle Brabce zavázala, že doplní informace a bude s ČR postupovat společně. Kvůli dolu Turów má vzniknout polsko-česká expertní skupina včetně účasti investora, která by měla zajistit všechny informace.

Hnědouhelný důl u polské Bogatyně zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu Turów. Skupina PGE, které důl i elektrárna patří, tam chce těžit až do roku 2044. Jenže v případě rozšíření dolu by se dostal jen na vzdálenost 300 metrů od nejbližšího obydleného území v Česku a mohlo by to ohrozit zásoby pitné vody na Liberecku.

 „Veškeré aspekty budou posuzovány na základě našich požadavků, znepokojení a obav, samozřejmě odborně podložených týmem a v rámci EIA,“ podotkl ministr. Pokud by se ukázalo, že by negativní dopady nešly vyloučit, projekt by se přehodnotil.

obrázek
Zdroj: ČT24

Skleníky by mohly zářit stejně jako Praha

Ministři také jednali o světelném znečištění ve Frýdlantském výběžku, které v noci vyzařují polské skleníky na pěstování zeleniny. Firma Citronex je postavila v těsné blízkosti elektrárny Turów – zatím zabírají plochu deseti hektarů, v budoucnu by tu ale mohl stát komplex desetkrát větší, který by podle astronomů zářil zhruba stejně jako Praha. 

„Poměrně blízko, asi třicet kilometrů, je jizerská oblast tmavé oblohy. To je chlouba nejen České republiky a Libereckého kraje, ale celé Evropy,“ upozorňuje Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd.

Odpor ale vedle Česka zaznívá také ze sousedního Saska – ministr Brabec věří, že společně vytvoří na polskou firmu dostatečný tlak, aby se světelné znečištění alespoň snížilo, nebo úplně zmizelo. „Na takovou výzvu podle mě musí každý rozumný podnikatel zareagovat, protože by jinak mohl čelit bojkotu svých výrobků,“ reagoval polský ministr životního prostředí Jan Szyszko. 

„I pro Polsko je to relativně nová záležitost a trochu precedentní, protože v Polsku stejně jako v celé řadě dalších států neexistuje legislativa, která upravuje tzv. světelný smog. Řešení by nemělo být technicky náročné, protože jde o zastínění vrchní strany skleníků. Samozřejmě ale bude finančně nákladné,“ dodal Brabec pro Události v regionech.

Polský ministr životního prostředí také informoval o tom, že byl zastaven průzkum veškerých uranových ložisek v blízkosti Náchodska. Aktuálně se žádné další průzkumy ani zahájení těžby neplánuje. „Zároveň na polské straně momentálně žádná firma nemá zájem o těžbu uranu,“ dodal Brabec. Kvůli povolení k průzkumu vyjádřili znepokojení starostové obcí z Broumovska – obávali se, aby případná těžba nenarušila vodní zdroj v tzv. Polické pánvi. 

Hejtman Půta: Plocha skleníků se má mnohonásobně rozšiřovat (zdroj: ČT24)