Město Zliv vytřídí nejvíce bioodopadu v ČR

Zliv - Zliv na Českobudějovicku se stala českým rekordmanem ve třídění bioodpadu ze zahrad. Ve městě teď chtějí dosáhnout podobných čísel i v recyklaci jiných odpadů. Rozestaví proto další kontejnery a vybudují nová sběrná místa. Radnice tak ušetří statisíce za skládkování. Zlivský projekt je ojedinělý, pomáhají ho oživit sami ekologové.

Ve Zlivi žije tři a půl tisíce lidí. Do sběrných míst, kterých je ve městě 13, celkem s 50 kontejnery, chodí většina z nich. Třídění přináší městu úspory. Na skládky odsud totiž míří méně aut. „Náklady se snížily zhruba o 200 tisíc korun tím, že lidé třídí,“ říká Petr Tlamsa, vedoucí Městského hospodářství Zliv. Roční poplatek za odpady tady ale radnice snižovat nechce, naopak příští rok ho zvýší na 500 korun. V dalších letech ho ale upravovat nebude. „Pokud budou občané třídit odpad, je možné garantovat, že tato cena zůstane i v dalším období zachována,“ uvedl Jan Koudelka, starosta Zlivi.

Zliv zaostává za dalšími městy jen ve třídění papíru a plastů. V případě odpadu ze zahrad se zařadila na první příčku. „Vytřídí dohromady 90 kilogramů na jednoho obyvatele, což je vlastně český rekord,“ říká Milan Havel, sdružení Arnika.

Průměrný Čech loni do speciálních kontejnerů donesl téměř 37 kilogramů papíru, plastů a nápojových kartonů. Nejvíce třídili Pražané, Jihočeši se pohybují ve středu tabulky. Naopak nejméně lidé třídili odpadky v Ústeckém kraji. Česko patří podle Evropského statistického úřadu k územím, která výrazně zaostávají ve třídění odpadu. Na skládkách končí 85 procent komunálního odpadu. V jiných zemích je to jen 40 procent.

Reportáž Aleše Hazuky (zdroj: ČT24)