Mělničtí protestují proti rozšíření přístavu

Reportáž: Spor o rozšiřování mělnického přístaviště (zdroj: ČT24)

Obyvatelé Mělníka protestují proti rozšíření překladiště kontejnerů v tamním přístavu. Do deseti let by se měla zvýšit jeho plocha i počet odstavných kolejí a místní se obávají nárůstu kamionové i železniční dopravy v těsné blízkosti jejich domů. Vedení přístavu se brání, že jde jen o přestavbu nákladového terminálu tak, aby jeho provoz byl šetrnější k životnímu prostředí.

Do mělnického přístavu v současnosti denně zajíždí šest dlouhých vlaků, což představuje víc než tři sta kontejnerů, které se zde většinou překládají z vlaku na kamiony a opačně; loděmi jich dál po vodě putuje kolem deseti procent.

„V České republice se po vodních cestách přepravuje půl procenta objemu zboží. V Evropské unii je to běžně až třicet procent,“ doplňuje Jan Bukovský z Ředitelství vodních cest. „Tento rozdíl je způsoben špatnou stabilitou a kvalitou vodní cesty v České republice, zejména spojení Prahy a Hamburku, kdy po většinu roku plavba není možná, protože jsou jen malé ponory. Labe má velký potenciál, pouze je nutné vyřešit omezeně splavný úsek u Děčína.“

Stavba na devět let

Nově by v přístavu mělo pro kontejnery přibýt víc místa, chystají se také čtyři nové odstavné koleje, z toho jedna až kilometr dlouhá. Přestavba přístavu má skončit v roce 2025. Stavební záměr se ale obyvatelům okolních domů nelíbí, hluk z přijíždějících kamionů a vlaků jim vadí už teď. Negativně se potom k stavebním změnám staví mělnický starosta Ctirad Mikeš.

„Rozvoj jakékoli infrastruktury ve městě, včetně přístavu, nemůže být na úkor občanů města Mělníka,“ prohlásil s tím, že pokud by počet kamionů a vlaků, které směřují do přístavu, překročil únosnou mez, chce se město bránit změnou územního plánu nebo omezením jízd po dvaadvacáté hodině.

Ředitel přístavu: Všechny limity jsou v normě

Vedení přístavu se brání, že se chystá jen přestavba překladiště, aby byl jeho provoz šetrnější k životnímu prostředí. „Jsme pod všemi stanovenými limity, co se týká průjezdů automobilů, počtu kontejnerů, hlučnosti a počtu vlaků a podobně,“ uvádí generální ředitel společnosti České přístavy Miloslav Černý.

Výhrady proti práci v mělnickém přístavu nemá ani Středočeský kraj. „Záměr prošel celým procesem EIA v souladu se zákonem, byl vypracován nezávislý posudek a vypořádána stanoviska dotčených orgánů,“ uvádí mluvčí Michaela Drobná.