Kvalifikovaní průvodci pro pozůstalé pomáhají lidem po smrti blízkých

Olomouc - Donedávna nebyl v systému zdravotní a sociální péče nikdo, kdo by se věnoval problémům pozůstalých nebo lidí, kteří bdí nad umírajícími. Nyní v republice funguje jednapadesát kvalifikovaných poradců pozůstalých, kteří lidem pomáhají s praktickými věcmi a jsou jim i psychickou oporou ve smutku. Novou kvalifikaci zavedlo ministerstvo pro místní rozvoj, první poradce složil zkoušky před dvěma roky. Certifikát na tuto profesi má také Univerzita Palackého v Olomouci.

Olomoucké kurzy pro poradce pro pozůstalé vede Naděžda Špatenková. Už půl roku se také věnuje mimo jiné Andrei Raškové a její rodině, která si nevěděla rady s umírající maminkou. „Maminka umírala, byla v hlubokém spánku. Lékaři nám řekli, že umře do několika hodin. Jenže tak to trvalo dny a týdny,“ líčila Andrea Rašková, která se pak psychicky zhroutila. Pomoc našla u poradkyně pro pozůstalé. „Pomohla nám obrovsky. Třeba jen když už jsme měli připravovat pohřeb, řekla nám předem, co nás čeká na pohřební službě, jela tam s námi,“ popisovala žena.

Poradkyně: Lidem chybí smuteční gramotnost

Podle Naděždy Špatenkové lidé nejsou na smrt blízkých připraveni a nejsou schopni zvládnout pocity a city, které přináší. „Lidé mají problém zvládnout truchlení, nikdo je k tomu nevedl. Smuteční nebo pohřební gramotnost v naší společnosti neexistuje a ani profesionálové, jako jsou psychologové, sociální pracovníci nebo psychiatři nemají dostatečné informace o tom, co lidé po smrti blízkého prožívají,“ tvrdí poradkyně.

Podle ministerstva pro místní rozvoj, které tuto kvalifikaci zavedlo, má poradce poskytovat kvalitní a komplexní péči o pozůstalé v jejich těžkých chvílích. I když se tomu věnuje řada laiků i odborníků, poradce má tuto péči sjednotit. Měl by být citlivý ke kulturním a osobním odlišnostem pozůstalých při truchlení, zvolit přiměřené pietní chování nebo pomoci vybrat vhodný způsob pohřbu. Stát prověřuje kvalitu kandidátů zkouškami. Předtím musí kandidát absolvovat 120 hodin speciálního kurzu, který zahrnuje teoretické i praktické dovednosti, které se učí také na modelových situacích.

Ministerstvo nově zavádí i průvodce pohřbívání

Zlatice Dorková kurz dokončila před rokem. A má pocit, že se stále učí. „Každý klient je jiný, každý prožívá něco jiného, pochází z jiného rodinného a sociálního prostředí,“ líčila Dorková, která poskytuje poradenství zdarma. Poradci si ale mohou služby nechat zaplatit. „Pokud poradce pracuje jako osoba samostatně výdělečně činná, dohodne se s klientem na placení služby. Ta by měl být obvyklá k cenám poradenských služeb v daném místě a může se regionálně lišit,“ uvedla Naděžda Špatenková.

K certifikovaným průvodcům teď nově přibudou průvodci pohřbívání. Ministerstvo už novou kvalifikaci schválilo.

Kvalifikovaní poradci pomáhají pozůstalým (zdroj: ČT24)