Krajská zdravotní dostala pokutu kvůli nákupu zařízení do nemocnic

Brno - Ústecká Krajská zdravotní dostala od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) půlmilionovou pokutu. Chybovala při nákupu přístrojového vybavení pro nemocnice v Chomutově a Mostě. Podmínky zakázky prý nastavila diskriminačně a mohla tak zvýhodnit některé zájemce. Pokuta zatím není pravomocná, Krajská zdravotní se proti ní může odvolat.

Krajská zdravotní porušila zásadu zákazu diskriminace. Podle ÚOHS měla rozdělit předmět veřejné zakázky na části. „V konečném důsledku mohl zadavatel svým jednáním podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky,“ uvedl předseda ÚOHS Petr Rafaj. Krajská zdravotní požadovala od uchazečů dodávku tří přístrojů, digitálního mamografu, CT přístroje a plicního ventilátoru, včetně souvisejících instalačních a servisních služeb.

Zakázku přidělila společnosti Hospimed, spol. s r.o. ÚOHS se dotázal ostatních dodavatelů, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci, proč nabídku nepodali. Šest z nich odpovědělo, že neměli ve svém portfoliu všechny tři přístroje, a soutěže o zakázku se proto zúčastnit nemohli.

Podle Rafaje šlo o dodávku natolik rozdílných lékařských přístrojů, že neexistovaly žádné objektivní důvody, na jejichž základě bylo nutné nakupovat všechny tři lékařské přístroje dohromady. Vzhledem ke specifičnosti poptávaných přístrojů a jejich rozdílným funkcím zadavateli nic nebránilo v tom, aby rozdělením zakázky na části umožnil účast většímu počtu uchazečů.

Krajskou zdravotní, která spravuje pět velkých nemocnic v Ústeckém kraji, nedostala od ÚOHS pokutu poprvé. Koncem loňského roku měla zaplatit 200 tisíc korun za chyby v zakázce na šicí materiály o předpokládaném objemu 50 milionů korun. Loni na podzim úřad Krajské zdravotní potvrdil také pokutu 700 tisíc Kč. Důvodem byly chyby v tendru s hodnotou 420 milionů korun na doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů. Případ řeší Krajský soud v Brně.