Prostějovští se svým systémem měření rychlosti opět narazili

Prostějov – Prostějov měl být v měření rychlosti aut vzorem pro celou Českou republiku. Pilotní projekt, který měl zcela nově rozdělit kompetence mezi úřady, strážníky a soukromou firmu, však ministerstvo dopravy znovu zamítlo. Město si přitom od systému slibovalo efektivní postih neukázněných řidičů.

Do řízení o přestupku už oproti původnímu systému soukromá firma téměř nevstupuje. Advokátní kancelář firmy Czech Radar, která Prostějovu měřící přístroje pronajímá, ale pro úřady zpracovává a tiskne některé dokumenty, jako například příkazy k uložení pokuty. Rukama úředníků kanceláře také procházejí odvolání proti rozhodnutí o přestupku. A právě tato spolupráce ministerstvu dopravy vadí. „Nechápeme důvod, proč je do řešení přestupků zapojována advokátní kancelář,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy Jakub Ptačinský. Ministerstvo dále poukazuje na to, že úřady by měly mít samy dostatečnou kapacitu, aby tyto úkony zvládaly.

Výtky ministerstva tak nesměřují ke způsobu měření, ale k následnému řešení přestupků. Přestupkové řízení podle zákona musí vyřizovat úředníci příslušného správního orgánu, v tomto případě městského úřadu Prostějov. I když ministerstvo přiznává, že pracovníci advokátní kanceláře nejsou zapojeni do rozhodování o udělení či neudělení pokuty, přesto se jim angažování soukromé kanceláře nelíbí. „V systému vidíme druhotný efekt, dát vidělat soukromému subjektu,“ dodal Ptačinský. 

Vedení města se pokusí systém znovu přepracovat. „Včera jsme jednali se zástupci Czech Radaru a jejich právní kanceláří. Dohodli jsme se na tom, že v dohledné době připraví návrh nějakého řešení. My ho posoudíme a obrátíme se znovu na ministerstvo dopravy,“ uvedl starosta Prostějova  Miroslav Pišťák (ČSSD). Stejně tak se bude snažit o nápravu i zainteresovaná soukromá firma. „Vítáme poznámky ministerstva a zapracujeme je do návrhu tak, aby bylo vše podle zákona a Prostějov mohl být vzorovým městem,“ řekla mluvčí Czech Radaru Anna Němcová. 

Sedm let snahy zatím nepřineslo výsledek 

Odvážný projekt spustili prostějovští radní už v roce 2005 – nakonec narostl počet radarů rozmístěných po městě na jedenáct. Podle ministerstva dopravy ale kvůli spolupráci se soukromou firmou měřili nezákonně. Proto loni v létě začaly radary zaznamenávat data jen pro statistiky. Zástupci ministerstva si dali dvě podmínky. Měřit může jen státní nebo městská policie a zpracovávat přestupky pak jen příslušníci příslušného úřadu. Nový systém, který měl být tentokrát v souladu se zákonem, však ministerstvo opět zamítlo. 

Spolupráce se soukromou kanceláří je dána smlouvou, kterou město Prostějov uzavřelo s Czech Radarem. „Jestliže se nepovede najít vhodné řešení podle zákona, nevylučuji, že by město mohlo smlouvu vypovědět,“ uvedl starosta. Dokud se námitky ministerstva nevyřeší, budou radary řidiče měřit jen orientačně.

Radary v Prostějově zatím měří jen orientačně
Zdroj: ČT24