Jihočeský kraj nechce chráněnné oblasti Natura

České Budějovice - Obava, že se omezí hospodaření - to je hlavní důvod, proč Jihočeský kraj protestuje proti plánovanému vyhlášení ptačí oblasti Natura na rybnících v okolí Českých Budějovic. Ke kraji se už přidaly soukromé i městské firmy a nyní i ministerstvo zemědělství. Pokud by k vyhlášení soustavy Natura došlo, jsou majitelé rybníků podle svých slov připravení žalovat stát a stěžovat si u Evropské komise.

Bezdrev nebo Dehtář, to jsou jen dva z řady známých jihočeských rybníků, které by měly být podle vládního plánu zařazeny do asi 6 000 ha rozlehlé ochranné oblasti Natura. Žije zde totiž několik vzácných a přísně chráněných ptačích druhů. Nesouhlasí s tím ale ani majitelé, ani kraj. „Pro nás není přijatelné, aby dotčení rybáři byli ve veřejném zájmu poškozeni za to, že svým hospodařením umožnili výskyt ohrožených ptačích druhů,” vysvětluje Hana Hricová z Agrární komory Jihočeského kraje.

Problém je hlavně v tom, že v ochranné ptačí oblasti platí na rybnících výrazně přísnější režim. „V těch ptačích oblastech je významně omezeno právo myslivosti, takže máte právo jen na plašení predátorů,” uvedl Pavel Hartman ze společnosti Lesy a rybníky města České Budějovice.

Pokud by k vyhlášení soustavy Natura došlo, jsou majitelé rybníků podle svých slov připravení žalovat stát a stěžovat si u Evropské komise. Zároveň ale s krajem navrhují i kompromisní řešení. Vyhlásit ptačí oblast na podstatně menším území. „Máme za to, že tady v té části jsou všechny druhy vzácného ptactva obsaženy,” myslí si náměstek hejtmana Jihočeského kraje Jiří Netík.

Podle dnešního vyjádření tiskové mluvčí je kompromis přijatelný i pro současné představitele Ministerstva zemědělství. Ve vládě budou chtít prosazovat omezenou variantu. „Tyto dvě ptačí oblasti, Dehtář a Českobudějovické rybníky, budou vyhlášeny, nicméně máme zájem na tom, aby se oblast Českobudějovické rybníky zmenšila,” dodává Táňa Králová.

Vyhlášení rozsáhlé ptačí rezervace, která zahrnuje Českobudějovické a Hlubocké rybníky, komplikují problémy při sestavování vlády. Kraj i firmy budou chtít znát konečné stanovisko nejpozději v průběhu první poloviny příštího roku.