Hudeček: Územní plán Prahy dosud ke korupci přímo vybízel

Praha – Pražský magistrát připravuje nový proces vytváření a schvalování územního plánu. Do budoucna tak chce vedení města předejít nekontrolovaným zásahům do plánu, které za éry primátora Pavla Béma zvýhodňovaly vlivné pražské podnikatele a developery. Náměstek současného primátora Tomáš Hudeček v pořadu Interview řekl, že desítky provedených změn při schvalování územního plánu vzešly z politické objednávky a stávající systém to rozhodně nikterak neztěžoval. Posledním dokladem podobných aktivit je pondělní nález „modrých desek“, tedy zápisů rozhovorů a schůzek, na základě kterých docházelo v územním plánu k podezřelým změnám.

Současný systém utváření a schvalování územního plánu je prozatím podle Hudečka nastavený tak, aby nepřímo umožňoval klientelistické zásahy. Za jednotlivé dílčí změny z mnoha tisíců totiž dosud nikdo nemá osobní odpovědnost a zastupitelstvo je schvaluje kompletně jako jeden velký balík. Podezřelé zásahy do územního plánu proto často lehce zaniknou. „Ten systém zatím za posledních deset let, kdy je vytvořený v územním plánování, je tak dokonale promyšlený, že za to vlastně nikdo nezodpovídá. Ve výsledku a na konci to vše schvaluje zastupitelstvo, což je akt samosprávy, který všechno posvětí,“ zmínil Hudeček.

Město proto v současnosti připravuje nový, tzv. metropolitní územní plán. Ten má zamezit neprůhledným změnám, které byly ve prospěch soukromých osob. Cílem je omezit počet projednávaných změn a také jasně stanovit konkrétní kompetence. „Jediná možnost je ten systém úplně změnit tak, aby osoba konající rozhodnutí byla za to také zodpovědná,“ dodal náměstek.

Pražský magistrát
Zdroj: ČT24

Při projednávání územního plánu přitom běžně dochází k několika tisícům změn, které iniciuje veřejnost. Podle Hudečka jen poslední verze promítla na 16 tisíc připomínek. Z nalezených záznamů ale vyplývá, že na „doporučení“ vrcholných politiků magistrátu byl příslušný odbor nucen nestandardním způsobem zapracovat řadu úprav. „Problém je, že než byla tato mapa dána k veřejnému projednání, bylo do ní zapracováno zhruba 250 „detailů“ – ono to ale jsou častokrát rozsáhlá území,“ řekl Hudeček.

K odhalení způsobu, jakým se s územním plánem Prahy v minulém volebním období pracovalo, vedl pondělní nález podkladů k desítkám podezřelých úprav, které měly zvýhodňovat zejména bohaté developery. „V těch modrých deskách jsou zápisy ze schůzek a těch se zúčastňoval ředitel útvaru rozvoje města, náměstek pro územní rozvoj a ještě další lidé, ale tyto osoby zejména. Co se týká těch změn, jsou to různá území, ale v 99 procentech případů se jedná o pole a stavební pozemky,“ dodal.

Interview ČT24 (zdroj: ČT24)