Praha chce otevřít Blanku 20. září. Připlatí za ni 183 milionů

Společnosti Inženýring dopravních staveb (IDS), která řídí stavbu tunelového komplexu Blanka, přiznal rozhodčí soud 183 milionů korun včetně necelých 14 milionů úroků. Společnost chtěla od města Prahy získat více než 300 milionů, tvrdila, že město dlouhodobě neplatilo. Verdikt ukončil prozatím poslední arbitráž, která se týkala Blanky. Ta sice stále není v provozu, již ale má přesný termín otevření - 20. září.

Po kauze vlhkých kabelů, kvůli kterým se nepodařilo Blanku zprovoznit na jaře, stanovili dodavatelé termín dokončení všech prací a oprav na polovinu září. To podle námestka pražské primátorky Petra Dolínka (ČSSD) datum stále platí. „Ve středu proběhl zásadní kontrolní den a na tomto bylo dohodnuto, že aby se vše stíhalo, naši dodavatelé garantují termín 15.–17. září,“ uvedl. Mediální zástupce stavebního dozoru, společnosti Inženýring dopravních staveb, Pavel Kočiš upřesnil, že všechny práce mají být hotové do 15. září. O dva dny později ještě proběhne cvičení integrovaného záchranného systému. „Bude to největší cvičení v tunelovém komplexu, které kdy zatím bylo,“ poznamenal.

Poté by již mohla být Blanka k dispozici každému řidiči, ale město nechce tunel otevírat uprostřed pracovního týdne. Počká proto na další víkend. „Ideální případ – když se nic nestane, vše se zadaří, nenaleznou se žádné chyby – by byl 20. září, což je neděle,“ upřesnil náměstek primátorky zodpovědný za dopravu. Petr Dolínek je přesvědčen, že je lepší počkat na víkend kvůli možným komplikacím. „V neděli není provoz tak ostrý jako pondělní. Kdyby se něco stalo, v nedělním provozu je to snáze řešitelné než v ostrém provozu všedního dne,“ řekl.

S termínem 20. září počítají také dodavatelé, uvedl Pavel Kočiš. Stejně jako Dolínek si ale ponechává otevřená zadní vrátka. “Slovo zaručit na tak velké stavbě je přehnané. Nicméně nic nenasvědčuje tomu, že bychom to dodržet neměli,„ podotkl.

  • Náměstek primátorky Petr Dolínek nastínil, jaké změny v dopravě po zprovoznění Blanky Praha chystá. V první řadě má jít o uzavření Malé Strany pro tranzitní dopravu a zúžení Veletržní ulice v Holešovicích. Změny tím neskončí, ale další budou přibývat postupně. "V dalším roce provozu dělat opatření, která povedou ke zklidnění centra, ale zároveň k tomu, aby Pražan, který se rozhodne, že musí jet automobilem, Prahou mohl projet," popsal Dolínek.
  • Proti tomu se ohradili místostarostové Prahy 6 a 7 Petra Kolínská a Ondřej Mirovský a vyzvali vedení města, aby změny provedlo rychleji. Chtějí uzavřít tranzitní dopravě Smetanovo nábřeží, snížit počet jízdních pruhů na magistrále a také zvýšit počet přechodů pro chodce přes Sokolskou a Legerovu ulici.
  • Podle Vratislava Fillera z iniciativy Auto*Mat je také třeba zajistit, aby doprava na povrchu nezhoustla. Upozornil, že se tak stalo po zprovoznění tunelu Mrázovka. "Vzrostla doprava projíždějící Smíchovem včetně tunelu zhruba o polovinu. Totéž se stalo po zprovoznění jižní sekce Pražského okruhu. Z Barrandovského mostu sice zmizelo 15 tisíc kamionů za den, ale během dvou měsíců přibylo 40 tisíc osobních aut, která předtím přes Vltavu nejezdila," shrnul.

Poslední arbitráž skončila - Praha dosáhla svého, IDS je spokojena

Do provozu by Blanka měla vejít s čistým štítem, pokud jde o spory a soudy. Skončila totiž poslední z arbitráží, které vedla Praha se svými dodavateli. Závěrečný verdikt se týkal dluhu, který má Praha vůči společnosti Inženýring dopravních staveb (IDS). Již v únoru sice zazněl verdikt, že má IDS na peníze nárok, teprve nyní rozhodčí soud určil, že má Praha zaplatit 183 milionů. To zhruba odpovídá předpokladům magistrátu, Petr Dolínek uvedl, že očekává částku poloviční oproti tomu, co IDS požadovala. Sama společnost je s výsledkem spokojena, považuje ji nejen za finanční, ale i morální satisfakci.

obrázek
Zdroj: ČT24

Firma, která stavbu řídí, tvrdila, že jí město nezaplatilo 303 milionů korun. "Je to částka, kterou požadujeme do 30. 6. 2014. V tuto chvíli společnost IDS pracuje pátým rokem bez toho, aby dostala zaplaceno," upozornil Pavel Kočiš. Redaktor Aktuálně.cz Marek Pokorný ale poznamenal, že peníze, které si IDS nárokovala, vycházely z problematické smlouvy. "Byla nevýhodná, nedala žádné mantinely, neurčila IDS, aby opravdu řádně spravoval. Jak ukázala analýza White & Case v roce 2011, je smlouva absolutně nevýhodná pro město a nezavazuje IDS k tomu, aby šetřila. Naopak je postavena podle toho, kolik se prostaví peněz, a z toho dostanou podíl," popsal. Upozornil, že společnost, která zakázku dostala ještě v době, kdy patřila městu, již za své služby dostala stovky milionů.

Z rozhodnutí soudu plyne povinnost Prahy uzavřít s IDS řádnou smlouvu o výkonu funkce správce stavby za odměnu, jejíž výše vyplývá z nálezu.
Pavel Kočiš
Mluvčí IDS
Soud nám dal za pravdu, že posudky, které předkládala společnost IDS, nebyly správně koncipovány.
Pavel Fráňa
Právní zástupce Prahy

Ani po skončení arbitráže ale nemají Praha s IDS zcela jasno. Jak řekl Pavel Kočiš, spor se týkal období do loňského pololetí. Obě strany se proto ještě musí domluvit na sporných fakturách do současnosti.

Blanka, VIII. sezona: Ne telenovela, ale obyčejná stavba

Tunelový komplex Blanka vzniká již osm let. V souvislosti s jeho stavbou byla opakovaně uzavírána pražská ulice Milady Horákové včetně tramvajové trati či železniční trať z Dejvic na Masarykovo nádraží. Práce poznamenalo rovněž několik propadů půdy ve Stromovce a ve Střešovicích.

Blanka: Provoz pozastaven
Zdroj: ČT24

Sesuvy přispěly také k prodražení stavby. I když je dnes cena 21 miliard, se kterou původně přišel tehdejší primátor Pavel Bém, považována za nerealistickou, stále náklady na Blanku oproti původní ceně výrazně vzrostly – asi o šest miliard. Nelze opomenout ani odklady, na které ale měly sesuvy jenom malý vliv.

Původní termín dokončení Blanky uplynul již před čtyřmi lety. Po roce 2010 se ale začaly vršit spory mezi městem a dodavateli, které vyvrcholily i přerušením prací a arbitrážemi. Poslední odklad si vyžádala známá kauza kabelů poškozených přívalovými dešti, které bylo nutné vyměnit.