Hladinu Nových Mlýnů čeří výbuchy. Hasiči odstřelují nebezpečné kmeny stromů

Odstřel nebezpečných překážek na Nových Mlýnech (zdroj: ČT24)

Hasiči společně s Povodím Moravy odstřelují v těchto dnech kmeny stromů a další objekty, které komplikují plavební provoz na dolní nádrži Nových Mlýnů. Překážky se začaly objevovat kvůli poklesu hladiny následkem dlouhotrvajícího sucha.

Pozůstatky stromů, které byly při stavbě ponechány v zátopě nádrže, ale také zbytky starých staveb s poklesem hladiny vodní nádrže začaly nebezpečně vystupovat nad vodu nebo jsou těsně pod ní. „Vytipovali jsme spolu s Vodní záchrannou službou zhruba padesát překážek, které je nutné odstranit,“ řekl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

V srpnu na trčícím pařezu uvázla například výletní loď Pampeliška, která je dodnes mimo provoz, a to není jediný případ. „V sobotu třeba vyjížděla záchranná služba k Němce, která havarovala surfem do stromu skrytého pod hladinou,“ řekl mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

Odpalování překážek omezí na týden plavbu lodí

Odpalovat překážky budou hasiči s pracovníky Povodí Moravy na Nových Mlýnech celý týden. „Není možné říci, kolik překážek stihneme odstranit. Jsou tam stromy s obvodem kmene 70 centimetrů až 450 centimetrů,“ řekl vedoucí střelmistr Martin Červenka. S přípravou totiž trvá odstřel jednoho kmene několik hodin. „Zhruba 5– hodin. Musíte nejdřív místo ohledat, zmonitorovat, kde je kmen, pak tam musí střelmistři připravit nálože,“ popsal velitel Vodní záchranné stanice na Nových Mlýnech Stanislav Hrdlička.

Kvůli odstřelům se v některých místech nádrže bude omezovat plavba. Před odstřelem určí vedoucí střelmistr bezpečnostní okruh. Ten se bude měnit podle stříleného objektu a v tomto okruhu bude zákaz jakéhokoliv pohybu.

Pokles hladiny způsobilo dlouhé sucho

Pokles hladiny dolní nádrže vodního díla Nové Mlýny způsobilo dlouhotrvající sucho. Nádrž je v současné době naplněná na 72 procent a hladina sahá přibližně 120 centimetrů pod úroveň hladiny zásobního prostoru. Během sucha v roce 2015 byla hladina o 70 centimetrů výš než teď. Pokles je způsobený především nutností pouštět do Dyje pod nádrží dostatek vody pro zachování funkcí toku.

Podobná akce, se uskutečnila i na jaře letošního roku, kdy střelmistři odstřelili tři kmeny stromů. Další odstřely budou pokračovat, a to podle personálních, časových a finančních možností Povodí Moravy.