Fluoreskující látka odhalí rychlost znečištění Vltavy

Vrané nad Vltavou (u Prahy) - Rychlost a postup případného znečištění poprvé na Vltavě měří odborníci z ČR a Německa za použití stopovací látky. Rozpuštěný Sulforhodamin G aplikovali do vody přehrady ve Vraném nad Vltavou. Osm kontrolních stanic po toku nyní měří její koncentraci.

Výsledky poslouží ke kalibraci mezinárodního poplachového modelu ALAMO, který modeluje šíření závadných látek ve Vltavě a v Labi. „Na projektu spolupracujeme se Spolkovým úřadem hydrologickým z Koblence, kteří již devět podobných měření na Labi v minulosti provedli. Na Vltavě jde ale o premiéru,“ upřesnil Marek Liška z Povodí Vltavy.

Sulforhodamin G je látka, která ve vodě fluoreskuje a je zcela nezávadná. Její přítomnost v řece zjistí optoelektrické sondy a je vhodná pro pokusy na dlouhých úsecích řek. Látka je ve vodě zprvu červená, ředěním se změní na oranžovou až žlutou a nakonec není okem patrná.

„Měříme koncentrace na osmi místech mezi Vraným nad Vltavou po soutok s Labem v Mělníku. Budeme ale měřit i dále po toku Labe a zkusíme, zda látku detekujeme až v Hamburku,“ řekl Stephan Mai ze Spolkového úřadu hydrologického. „Naše sonda zjistí i koncentraci 1 mikrogram látky v litru vody,“ dodal. Ve Vraném nad Vltavou do vody vylili deset kilogramů Sulforhodaminu G, její přítomnost na soutoku s Labem odborníci očekávají v následujících několika dnech.

Projekt je realizován pro potřeby Mezinárodní komise pro ochranu Labe v rámci spolupráce ministerstva zemědělství a životního prostředí s Povodím Vltavy a německým úřadem, dodala mluvčí Povodí Vltavy Michaela Pohůnková.

Reportáž Antonína Šimůnka (zdroj: ČT24)