EU zaplatí sanaci úpravny uranové rudy v Mydlovarech

České Budějovice - Do dvou let by měl z povrchu země zmizet rozsáhlý areál úpravny uranové rudy v Mydlovarech na jihu Čech. Částečně kontaminovaná továrna chátrá od roku 1991, stát ale dosud neměl dost peněz na její likvidaci. Nyní se z její sanace stal první velký ekologický projekt v Česku placený Evropskou unií.

Prvních několik cihel vyražených ministrem Martinem Římanem. Ve skutečnosti jen nepatrná část areálu, ve kterém stroje i lidé drtili a chemicky upravovali uranovou rudu. Zlikvidovat ho je přinejmenším složité. „Tento materiál, tím, že sloužil k výrobě uranu, je kontaminován a nemůže přijít na běžné skládky,“ uvádí ředitel s.p. Diamo Jiří Jež.  

Obří továrna zpracovávala od roku 1962 do počátku devadesátých let produkci většiny českých uranových dolů. Jen její likvidace přijde na necelých 600 milionů korun, více než tři čtvrtiny platí Evropská unie. „Je to první velký projekt, který je převážně financován z peněz Evropské unie,“ poznamenává ministr průmyslu a obchodu Martin Říman.   

Zdevastovaný a nebezpečný areál není jediným problémem. V okolí továrny je 270 hektarů nádrží obsahujících 36 milionů tun kalů. Do jejich sanace už stát vložil miliardu, další dvě a půl budou ještě potřeba. „Úpravna bude zlikvidována, ale kaly se budou likvidovat ještě dvacet let,“ odhaduje Jiří Jež. „Tato problematická lokalita je největší ekologickou zátěží nejen v jižních Čechách, ale i v rámci střední Evropy. Je jednou z největších lokalit s touto zátěží,“ dodává radní Jihočeského kraje Karel Vlasák.    

Likvidace továrny i postupná úprava odkališť má snížit riziko záření pro okolní obyvatele. Jenže ani zasypávání rozlehlých oblastí miliony tun materiálu není bez problémů. „Okolní obce jsou zatěžovány nadměrnou dopravou, je ničen obecní majetek,“ vypočítává starosta Mydlovar Petr Ciglbauer.  

Pokud nenastanou vážné komplikace, tak by měl tento rozsáhlý kontaminovaný areál zmizet do ledna 2011.