Brno bude dál jednat s podnikatelem Procházkou o Lužánkách. Rozhodčí řízení zastupitelé nepodpořili

Brno chce dál jednat s podnikatelem Liborem Procházkou, jehož nemovitosti na pozemcích města brání stavbě fotbalového stadionu za Lužánkami. Zastupitelé rozhodli, že má město nabídnout Procházkovi peníze. Návrh na rozhodčí řízení nebo rozhodčí soud s podnikatelem o to, kolik mu má město platit za užívání nemovitostí, zastupitelé nepodpořili.

Procházkovy podzemní garáže, tenisová hala a komunikace mají hodnotu zhruba čtvrt miliardy korun. Procházka za ně nechce peníze, ale jiné nemovitosti. Dřívější návrhy možných směn ztroskotaly kvůli odporu obyvatel a části politiků.

Libor Procházka poslal městu předžalobní výzvu a požaduje třicet šest milionů korun za užívání některých ploch. Například střechu jeho garáží používají lidé jako parkoviště, jezdí také po okolních komunikacích. Město už dříve prohrálo s Procházkou soud o užívání střechy garáží, mimosoudně se pak s podnikatelem vyrovnalo zaplacením třinácti milionů korun.

Měl to být počáteční krok k dohodě, že město vymění podnikatelovy nemovitosti za některé své domy. Původně navrhovalo směnu za devět bytových domů, proti tomu se ale postavili jejich obyvatelé a část politiků. V dalším návrhu byla směna za pět historických domů v centru, s čímž nesouhlasili další politici. Proto vedení města od směny ustoupilo.

Primátor Petr Vokřál (ANO) řekl, že i když město postaví halu nebo stadion jinde, problémy v lokalitě musí vyřešit. Libor Procházka totiž může na základě užívání ploch lidmi požadovat ročně podle Vokřála odhadem asi patnáct milionů korun. Hnutí ANO proto navrhuje rozhodčí řízení nebo soud, který by určil, kolik a za co má město platit.

Existují totiž různá stanoviska soudů, která jsou proti sobě. Navíc si město myslí, že některé komunikace Procházkovi nepatří, a proto by za jejich užívání nemuselo platit. „S ohledem na dnešní jednání zastupitelstva a jeho závěry, v nejbližších dnech žalobu podávat nebudeme a vyčkáme návrhů města. Pokud jednání nikam nepovedou, žalobu neprodleně podáme,“ napsal České televizi Libor Procházka.

Jak se díváte na možnost navrhovaného rozhodčího řízení k určení výše částky kdo a komu má platit a za co?
Rozhodnout o výši bezdůvodného obohacení, které má město platit našim společnostem za užívání našich nemovitostí, nám navrhlo město Brno rozhodčím soudem. Z důvodu, že většina politiků nesouhlasí s dohodou o narovnání a výši finančního vypořádání a také pro rychlé vyřešení tohoto sporu. Principiálně souhlasím s vyřešením tohoto sporu rozhodčím soudem, ale záleží na podmínkách a procedurálních pravidlech rozhodčího řízení.

Končí podle vás vámi podanou předžalobní výzvou jednání s Brnem, které umožnila dohoda o narovnání?
V minulém roce byla uzavřena dohoda o narovnání mezi městem a společnosti LP EXPO. SMB také zaplatilo dlužnou částku za bezdůvodné obohacení naší společnosti do února 2017.
Dohodli jsme se také na přesném znění dohody o narovnání mezi SMB a společnosti CZECHCITY. Tato dohoda však nebyla uzavřena, jelikož zastupitele města Brna ji neodsouhlasili. Jelikož uplynulo více jak tři čtvrtě roku, a dohoda o narovnání do dnešního dne nebyla uzavřena, a poslední jednání nikam nevedla, bylo dalším logickým krokem podání žaloby. S ohledem na dnešní jednání ZMB a jeho závěry, v nejbližších dnech žalobu podávat nebudeme a vyčkáme návrhů města. Pokud jednání nikam nepovedou, žalobu neprodleně podáme.

Jaké je podle vás možné řešení, když město nechce vaše nemovitosti za Lužánkami směňovat?
Vždy existují nějaká řešení, ale záleží na nabídce města. 

Podnikatel Libor Procházka v roce 2010. Dlouhodobě odmítá vystupovat v médiích a fotografovat se
Zdroj: ČT24

Vedení města bude připravovat návrh na rozhodčí řízení dál

Návrh na rozhodčí řízení nebo soud už dříve neprošel radou a nepodpořili ho ani zastupitelé. „Svolám jednání napříč politickým spektrem, protože ta rizika jsou v desítkách milionů korun. Mě to překvapilo, mrzí mě to, že to dneska neprošlo, my to do rady budeme připravovat,“ řekl primátor Petr Vokřál (ANO).

Za Lužánkami chátrá od počátku tisíciletí stadion, kde Zbrojovka v roce 1978 vyhrála zatím svůj jediný titul mistra fotbalové ligy. Město tam plánuje za dvě miliardy korun postavit nový stadion s kapacitou 30 000 míst. Poblíž má být i hokejová hala.