Archeologové na Opavsku vyzvedli z hrobů 15 koster. Pohřebiště mohlo vzniknout před 4000 lety

V Loděnici u Opavy probíhá archeologický průzkum. Při stavbě protipovodňové nádrže tady našli zachované sídliště a pohřebiště staré možná až čtyři tisíce let. Podle zjištění České televize se na místě podařilo archeologům odkrýt 15 hrobů. Z nich vyzvedli stejný počet koster.

Další tři hroby budou specialisté ještě prozkoumávat, řekla Šárka Vlčková, mluvčí podniku Povodí Odry, který stavbu financuje. Odborníci zajistili při průzkumu také zbytky nářadí a keramiky anebo zborcenou pec.  

Záchranný archeologický výzkum je nedílnou součástí výstavby. „Prozatím odhalil sídliště a pohřebiště z konce eneolitu až počátku doby bronzové. Zda se jedná o nález starý přibližně 4000 let, musí ještě upřesnit laboratorní expertízy,“ dodala Šárka Vlčková.

Nálezy archeologů na staveništi v Loděnici u Opavy se řadí ke kultuře Chlopice-Veselé. V českém Slezsku jsou výjimečné. Podle vedoucí průzkumu Ivy Vondroušové z Archeologického ústavu Akademie věd se „jedná o významný nález osídlení kulturou Chlopice-Veselé v rámci Českého Slezska.“ Byl dosud zachycen pouze na dvou místech, a to v Opavě-Kylešovicích a v Kateřinkách.

Kulturu Chłopice-Veselé řadí archeologové do konce eneolitu a počátku starší doby bronzové. Pojmenovaná je podle lokalit Chłopice v Malopolsku a Veselé na jihozápadním Slovensku. Vyskytovala se na západní Ukrajině, v jižním Polsku, v Horním Slezsku, na Moravě a jihozápadním Slovensku. Na Moravě a na Slovensku je základem pro vznik takzvané nitranské skupiny.

Nález je unikátní proto, že v Moravskoslezském kraji máme pouze dvě lokality, odkud tuto kulturu známe. Ale sídlištní jámy v podstatě zachyceny nikde nebyly.
Iva Vondroušová
vedoucí archeologického výzkumu

Většina koster na nalezišti je mužských. Podle archeologů byly pohřbívány na pravém boku a hlavou směrem na jih. Ženy pak opačně – hlavou na sever a na levém boku.

„Zaujalo nás to, že se jedná o poměrně robustní kostry a vysoké lidi, zvláště co se týče koster mužského pohlaví. Na to, že se jedná o 4 tisíce let staré kosti, je výška poměrně velká,“ uvedla antropoložka Pavlína Řeháčková z organizace Archaia Olomouc.

Výzkumné práce budou pokračovat v terénu také na jaře 2018. V druhé polovině roku 2018 proběhne vyhodnocování v laboratořích.

Objev díky stavbě nádrže

Archeologické práce mohly zatím postupovat společně s výstavbou suché nádrže Loděnice, která bude chránit místní část obce Holasovice před účinky povodní na toku Lipinka, a to až do úrovně stoleté vody. V prostoru budoucí hráze, která bude vysoká 5,4 metru a 286 metrů dlouhá, je záchranný archeologický výzkum ukončen. Ostatní práce mají probíhat dále souběžně se stavební činností.

„Věříme, že tento objev nebude mít zásadní vliv na časový harmonogram stavebních prací, které budou stát 40,7 milionu korun a měly by být ukončeny v září roku 2018,“ řekl investiční ředitel státního podniku Povodí Odry Miroslav Janoviak.