A přece se točí - zůstane ale v zámecké zahradě?

Spor o nové otáčivé hlediště v Českém Krumlově graduje. Česká komora architektů odmítá, aby zůstalo v zámecké zahradě. Jenže právě to dál prosazuje ministerstvo kultury. Architekti teď komisi vyzvali, aby záměr změnila. Navíc soutěž na novou podobu divadla teď nabírá další zpoždění.

Přes 20 let trvající spory, zda kontroverzní otáčivé hlediště úplně zrušit, postavit ho na stejném místě znovu a v jiné podobě, anebo „točnu“ přesunout mimo zahradu, přitom v lednu vypadaly jako vyřešené. Ministerstvo kultury totiž přišlo s tím, že otáčivé hlediště má změnit podobu, být demontovatelné, ale v zahradě zůstat.

Jaromír Talíř (KDU-ČSL), náměstek primátora Českých Budějovic pro kulturu, který je současně vedoucím týmu poradců ministra kultury, uvedl, že město chce vyhovět názorům, podle nichž je stávající umístění točny nevhodné. „Město České Budějovice samozřejmě bude chtít, aby točna byla v zahradě. Souhlasíme se závěrem ministerské komise, že by neměla být v ose zahrady a budeme doporučovat, aby byla posunuta mimo osu zahrady. Ale aby v zahradě zůstala,“ konstatoval Jaromír Talíř.

Město České Budějovice dále chce, aby bylo otáčivé hlediště posunuto kus dál od belarie. „Architekt Joan Brehms jistě dobře věděl, proč umísťuje točnu do prostoru, kde je. A ten, kdo si zahradu projde, jistě uzná, že to je asi nejlepší místo, kde tu točnu je možné umístit,“ uvedl Jaromír Talíř. Divadlo podle něj s odsunutím od belarie souhlasí, protože pro ně je stávající umístění příliš blízko. Podle Jaromíra Talíře jde ale hlavně o to, aby bylo možné pro divadelní představení využívat i přírodní scenérie v zámeckém parku.

Rusalka
Zdroj: ČTK, Václav Pancer

Loni v srpnu navštívila Český Krumlov dvojice komisařek z UNESCO. Organizace dlouhá léta trvala na tom, že točna ze zámku musí zmizet - jinak bude muset být Český Krumlov vyškrtnut z prestižního seznamu. Po této návštěvě UNESCO své striktní stanovisko zmírnilo - podmínky soutěže na nové rozebíratelné hlediště měly být podle UNESCO změněny tak, aby „umožnily zvážit přemístění nového otáčivého hlediště.“

Česká komora architektů: Je nesmyslné opakovat chyby předků

Proti ministerstvu kultury teď ale vystupuje Česká komora architektů. Točnu v Českém Krumlově podporuje, ale až za zdí zámecké zahrady. Klára Salzmannová, členka představenstva České komory architektů, uvedla, že pokud je teď možnost divadlo umístit jinam, vřele by to doporučovala: „Historická a kulturní hodnota celého areálu, zejména z pohledu kompozičních principů, je teď výrazně narušena,“ řekla Klára Salzmannová.

Česká komora architektů se domnívá, že umístění otáčivého hlediště do zahrady krumlovského zámku znamenalo v padesátých letech minulého století její zásadní znehodnocení. Podle komory je žádoucí využít příležitosti, kdy je stávající objekt otáčivého hlediště nutné demontovat, k rehabilitaci unikátního díla krajinářské architektury, jež by byla bezpochyby přínosem pro vlastní zámecký areál i město Český Krumlov.

„Aktuálně připravovaná soutěž, jejímž vypisovatelem je město České Budějovice jako zřizovatel Jihočeského divadla, by měla prověřit různá řešení a vhodná umístění nové scény s otáčivým hledištěm mimo zámeckou zahradu, bez jejího znehodnocení,“ píše se v prohlášení České komory architektů. 

Ivan Plicka, předseda České komory architektů, byl hostem ve studiu Událostí v regionech. Uvedl, že nyní je třeba si jednoznačně vyjasnit, jaký je náš vztah k historickému dědictví. „Krumlovská zahrada patří k několika ojedinělým památkám krajinářské architektury v České republice. Je to prostě rodinné stříbro,“ řekl Ivan Plicka.

Podle předsedy České komory architektů řešení uvnitř zahrady neexistuje. „Je možné dojít k velmi dobrým řešením i mimo zahradu, a dokonce se ukazuje, že řešení mimo zahradu jsou z hlediska divadelnického a scénografického daleko výhodnější než stávající řešení v zahradě,“ uvedl Ivan Plicka.

Ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL), který byl dalším hostem Událostí v regionech, připomněl, že centrum Českého Krumlova bylo na seznam UNESCO zapsáno v roce 1992 a od té doby diskuse o otáčivém hledišti probíhá vlastně pořád. „Otáčivé hlediště je v zahradě skoro 60 let. Snažím se najít most mezi památkovou péčí a naplněním památky současným životem – živým uměním,“ uvedl Daniel Herman. Je prý přesvědčen, že živé umění do památkové objektu patří. „Jde o to nalézt řešení, které by nenarušovalo život památky, ale na druhé straně by umožňovalo divadelnímu životu se plnohodnotně rozvíjet,“ konstatoval Daniel Herman.

Ministr dále připomněl, že krumlovské otáčivé hlediště se stalo ikonickou záležitostí nejen v rámci Jihočeského a Hornorakouského regionu, ale v mnohem širší oblasti. „Navštěvují ho tisíce lidí a 140 000 občanů podepsalo petici, která žádá, aby tam i nadále divadelní představení mohla být,“ uvedl Daniel Herman.

„Dojde-li k tomu, že bude hlediště vyoseno, bude to rozebíratelná stavba, tak se domnívám, že je to velký posun kupředu,“ řekl Daniel Herman.

Kastelán Zámku Český Krumlov Pavel Slavko nad plánem zahrady konstatoval, že její základní hodnoty spočívají v zeleni, v současné dispozici komunikací a v dochovaném stavu tří odlišných odstupněných parterů. „Jestliže do tohoto prostředí vneseme velmi těžké stavební konstrukce, tento provoz ty citlivé části zahrady degraduje a devastuje,“ řekl kastelán Pavel Slavko.

Architektonická soutěž má zpoždění

Soutěž na novou podobu otáčivého hlediště už měla být podle původních plánů vypsaná. Teď ji chce město stihnout alespoň do začátku letních prázdnin. Náměstek primátora Českých Budějovic v reakci na stanovisko České komory architektů uvedl, že podmínky soutěže je možné stanovit jakkoli. „Ale uvažovat o točně vně zahrady, to už tady probíhá 20 let. A zatím se nenašel investor, který by mimo zahradu investoval,“ uvedl Jaromír Talíř.

Město České Budějovice chce podle něj pro financování odsunu točny na jiné místo v zahradě využít operačního programu IROP, který umožňuje v rámci rehabilitace zahrad u národních kulturních památek financovat právě takovéto projekty. 

Česká komora architektů je proti "otáčku" v zahradě zámku v Českém Krumlově (zdroj: ČT24)