Čeština před kamerou (6)

Děkuju za e-maily, které jste mi někteří poslali. Bohužel ani jeden z vás neodpověděl úplně přesně na tři otázky z minulé češtiny. Zaměřili jsme se v ní na chyby, kterých se dopustila bývalá tisková mluvčí Eurotelu, Diana Dobálová.

Nejnovější tarify, se kterými Eurotel přichází, jsou nové a jsou o něčem jiném…

Je-li tarif nejnovější (a to je 3. stupeň – vyjádření té nejvyšší možné míry, superlativ), není třeba zdůrazňovat, že je nový. Myslím, že mluvčí chtěla říct, že nejnovější tarify jsou nové a jsou i jiné, a protože dnes fráze být o něčem je hodně in (do současné „politické a mediální” češtiny se zřejmě dostala z americké angličtiny v době, kdy v Bílém domě prezidentoval Bill Clinton), chtěla ji užít. Nepovedlo se příliš. Někteří lidé frázi být o něčem odsuzují šmahem, ale neprávem. Nezapomeňte, že i v češtině máme naše původní… pohádka byla o …, film je o ….

Zatím nemáme jakékoli stanovisko kontrolního orgánu…

Jde o jednu z nejrozšířenějších současných chyb. Špatně tam je užito zájmena jakýkoli. To v češtině znamená libovolný, každý, i když i mezi nimi je rozdíl. (Sním jakékoli jídlo není totéž jako Sním každé jídlo.) Použijete-li ale jakýkoli ve větě se záporem (v našem případě tedy nemáme jakékoli), chcete tím vlastně říct, že nemáte žádné informace. V našem jazyce ale existuje tzv. záporová shoda (zákon dvojí negace). Jakýkoli ovšem nemá v češtině zápor, existuje pouze v kladném významu. Tak vlastně tímhle chybným užíváním, ovlivněným taky angličtinou, tenhle zápor porušujete, resp. nedodržujete. Pro češtinu bych tedy radši doporučoval Nemáme žádné stanovisko/informace než Nemáme jakékoli stanovisko/informace. (Z angl. We have no information. We haven´t any information.) V současné mluvené i psané češtině (zejména v rozhovorech s politiky) je ale tahle „chyba” tolik na postupu, tak se nám v češtině zabydlela, že jsem sám zvědavý, jestli ji nakonec nebudeme muset přijmout v kodifikaci za svou. Někdy se stává, že se dané slovo, spojení atd. sémanticky (významově) natolik vyprázdní, že kodifikaci nezbyde nic jiného než připustit a oficiálně povolit chybu. V jazyce se to občas děje. Uvidíme, jak dopadne tohle české rádoby jakoby záporné jakýkoli(v). Leckterý jazykový vývoj započal jako chyba, třeba některé původně chybné vokalické typy předložek – např. ve - užívali lidé natolik a tak rádi a často, že přestali pociťovat, že původní tvar byl jen v6. (Ta 6 je jer, ten zanikl a zůstalo jen v. Dnes už i ve. Zvykli jsme si.)

Eurotel nabízí jeho zákazníkům výhody…

On je přece nenabízí jeho, ale svým zákazníkům. Přivlastňujeme-li v češtině podmětu a ten je navíc původcem/nositelem děje, pak užíváme přivlastňovacího zvratného zájmena svůj. Pokyny v bankomatech typu Vložte vaši kartu a zadejte váš PIN jsou vlastně taky chybné. Svůj by bylo patřičnější, ale je vytlačováno tvarem váš. Prý i pro to, že váš je pociťováno jako slušnější, zdvořilejší - vyká se jím. O užívání, nadužívání i neužívání tohoto zájmenného tvaru byla popsána spousta stran. Někdy je to užití dost problematické (Vyzvali jsme ho k posouzení našeho návrhu je něco jiného než Vyzvali jsme ho k posouzení svého návrhu.), jindy nejednoznačné (Během dvou týdnů naučí lékaři a sestry diabetické děti zvládat svou nemoc.) Představa, jak lékaři spolu se sestrami učí malé diabetiky zvládat nemoc právě lékařů a sester, působí víc než rozpačitě.

Pokud by někoho zajímalo víc, jak dnes píšeme/mluvíme a jak hřešíme proti dobré češtině, můžu mu vřele doporučit výborně, srozumitelně a čtivě napsanou knihu Nadi Svozilové s týmž titulem, který jsem použil v kurzívě. 157 stran vtipného, a přitom poučného textu opravdu můžu jen doporučit. Psaní o češtině najdete taky v Týdeníku Rozhlas, jednou měsíčně na dvacáté straně. Jeho příštími tématy budou purizmus a jazykové brusy.

A příští Čeština před kamerou (asi za čtrnáct dnů) už bude opravdu o těch kouzelných slovech a slovních ticích prostě, nicméně, potažmo…

Své (nikoli tedy vaše) reakce pište na adresu petr.vybiral@czech-tv.cz. Opravdu děkuju všem, kteří píšete. E-maily si archivuju a postupně budu na ty nejzajímavější odpovídat (a nebo už na webu odpovídám).

Vydáno pod