Ztracená skladba Mozarta a Salieriho se našla v Praze

Ztracená Mozartova skladba už není ztracená (zdroj: ČT24)

Ztracenou skladbu, kterou společně napsali Wolfgang Amadeus Mozart a Antonio Salieri, našli po více než 200 letech pracovníci Českého muzea hudby v Praze. Ve sbírkách muzea je také libreto od italského básníka Lorenza Da Ponte. Navzdory představě, kterou podpořil slavný film Miloše Formana Amadeus, se oba umělci vzájemně respektovali.

Tento rok si Česká republika i svět připomínají dvě Mozartova výročí: uplyne 260 let od jeho narození a 225 let od jeho úmrtí. Během svého života složil více než šest stovek děl světského i duchovního charakteru: opery, symfonie, koncerty, komorní hudbu, mše či chorály.

Libreto k Mozartově zřejmě nejslavnější opeře Don Giovanni napsal právě Lorenzo da Ponte. Mozart ji psal přímo pro Prahu a v roce 1787 ji při premiéře osobně dirigoval ve Stavovském, tehdy Nosticově divadle. Prahu navštívil celkem pětkrát a pokaždé ho obyvatelé přijali velmi srdečně. Obecně známý je nedoložený výrok: „Mí Pražané mi rozumějí.“

Salieri uškodil Mozartovi jen ve filmu

Italský skladatel Antonio Salieri byl významnou postavou opery konce 18. století. Většinu života působil ve Vídni, kde byl oblíben na dvoře císaře Josefa II., ale jeho opery se hrály po celé Evropě. Po smrti tohoto uznávaného skladatele ale upadlo Salieriho dílo v zapomnění. Navíc se rozšířila fáma, že ze zášti otrávil právě Mozarta.

Zájem o Salieriho hudbu oživila koncem 20. století divadelní hra Petera Shaffera Amadeus (1979) a stejnojmenný film režiséra Miloše Formana z roku 1984. I tento film pracoval s myšlenkou, že za Mozartovým předčasným úmrtím (v 35 letech) mohl stát právě Salieri. Dramatický film byl sice oceněn osmi Oscary, ale historii si výrazně upravil.

Muzikologové později představu vzájemné rivality zavrhli. Dobové dokumenty i události svědčí o tom, že vztah skladatelů byl naopak založen na vzájemném respektu a podpoře.

Pověsti o vražedné zášti možná vzešly z tehdy rozšířené obecné rivality mezi německou a italskou hudební školou. Nepřímý důkaz, že Mozart a Salieri si byli blízcí, podala i Mozartova žena Constanze, která po smrti manžela poslala syna do učení právě k Salierimu.

Vydáno pod