Živý vědec k vypůjčení

Koněprusy – Pavel Sterec představí poslední zářijový den jako třetí z finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého svůj projekt. Během happeningu nazvaném Živá knihovna si kdokoli ze zájemců bude moci v prostorách Koněpruských jeskyní „vypůjčit“ k několikaminutovému rozhovoru některého z pěti přítomných vědců.

Strec se ve své tvorbě kromě happeningu věnuje i konstruovaným situacím a zajímá se o nové formáty. Fenomén „živé knihovny“ vznikl původně ve Skandinávii. Nejčastěji zprostředkovává setkání s příslušníky diskriminovaných menšin a jeho cílem je prohloubit empatii mezi účastníky a tím odstranit nedorozumění a předsudky. Živá knihovna Pavla Sterce naopak zprostředkuje návštěvníkům kontakt se skupinou všeobecně uznávaných osobností – s pěti vybranými vědci: filozofem, astronomem, matematikem, lékařem a biologem. Happening nebude nijak inscenovaný.

Zástupce různých vědních oborů si Pavel Sterec nevybral náhodně. Ke své prezentaci říká:

„Pansofisté, jako byl například Jan Amos Komenský, věřili, že cestou k lepšímu člověku je co nejširší vzdělání ve všech oborech, které vede ke komplexnímu a tudíž harmonickému uchopení světa. Čím silnější však bylo jejich přesvědčení, tím větší bylo trauma z bezbřehého rozšíření poznatků a roztříštění vědních oborů do rozměrů, které už jednotlivec nemohl obsáhnout – pansofie se stala utopií.“

Živá knihovna v Koněpruských jeskyních bude kromě zprostředkování rozhovorů se zajímavými odborníky zároveň inscenovat jakousi pansofickou dílnu. „Jeskyně se stane kulisou cesty za poznáním, ale zároveň, jako v Platonově podobenství o jeskyni, bude mluvit o světě na denním světle,“ vysvětlil kurátor projektu Ondřej Horák. 

Reportáž Ivy Němcové (zdroj: ČT24)

Živá knihovna začíná v Koněpruských jeskyních v 15:00, přístupná bude zdarma. Happening zároveň poslouží jako jeden z podkladů pro dílo, které Pavel Sterec představí v rámci listopadové výstavy finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého.

V rámci doprovodného programu Ceny Jindřicha Chalupeckého nazvaného 5 finalistů, 5 měsíců, 5 míst jednotliví finalisté od července do listopadu vystavují svá díla v nejrůznějších formách na pěti vybraných místech v České republice pěti různými libovolnými způsoby. V červenci se představil Jiří Týn, v srpnu Marek Thér, v říjnu se uskuteční prezentace Filipa Cenka v Olomouci a listopad bude patřit Dominiku Langovi v Táboře.

Laureáta Chalupeckého ceny 2011, určené pro výtvarné umělce do 35 let, vyhlásí porota 25. listopadu.