Yves Bonnefoy převzal v Praze Cenu Franze Kafky

Praha - Přední francouzský básník, esejista a překladatel Yves Bonnefoy v úterý v Praze převzal Cenu Franze Kafky. Bonnefoy se stal sedmým laureátem jediné mezinárodní literární ceny udílené v Česku a zároveň prvním autorem oceněným za poezii.

Yves Bonnefoy uvedl, že pražský německý spisovatel Franz Kafka patří k osobnostem, které nejvíce ovlivnily jeho uvažování o poezii - a to přesto, že poezie užívá úsporný až zjednodušující jazyk, zatímco Kafkova díla se vyznačují složitostí myšlenek, která umožňuje četné, až protichůdné interpretace.

Společnost Franze Kafky chce udílením své ceny vyzdvihovat významné osobnosti světové literatury, jež se svým dílem zasloužily o hodnoty demokracie, tolerance a humanismu.

Laureáti prestižní ceny nesoucí jméno po slavném pražském rodákovi dostávají sochu, jež je zmenšenou podobou pražského pomníku Franze Kafky od Jaroslava Róny. Cena je spojena s odměnou 10 tisíc dolarů (přibližně 187 tisíc korun) a předává se vždy u příležitosti státního svátku 28. října.

Yves Bonnefoy je jedním z předních francouzských a evropských básníků současnosti. Narodil se 24. července 1923 v Tours. Původně se chtěl věnovat matematice, ale po příchodu do Paříže v roce 1943 se rozhodl, pod vlivem setkání s literáty a filozofy André Bretonem či Gastonem Bachelardem, pro dráhu básníka. Debutoval časopisecky v roce 1947 cyklem básní Anti-Platon.

Mezi jeho stěžejní sbírky, přeložené i do češtiny, patří O pohybu a nehybnosti Jámy, Psaný kámen či Oblá prkna. Bonnefoy je vlivným esejistou, historikem umění a literárním kritikem. Čeští čtenáři se mohou seznámit s výborem z jeho rozsáhlé esejistické tvorby v knížce Eseje (2006).

Loni se laureátem Kafkovy ceny stal japonský spisovatel Haruki Murakami, jejími předchozími nositeli jsou britský dramatik Harol Pinter, Rakušanka Elfrieda Jelineková, Američan Philip Roth, český autor Ivan Klíma a maďarský spisovatel Péter Nádas.

Vydáno pod